Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Help de bomen in het Waddenlandschap

Plant mee voor het behoud van de karakteristieke beplanting van het Waddengebied.

Essen in het Waddenlandschap

Het waddenlandschap van Groningen is een open landschap. Toch staan hier ook tienduizenden bomen. Ze zorgen voor een fraaie omlijsting van het open land en maken vaak deel uit van karakteristieke wegbeplantingen, monumentale boerenerven, historische terreinen als states, borgen en kerkterreinen. Helaas is een groot deel van deze karakteristieke bomen in het waddengebied getroffen door ziekte. Veel essen en iepen zijn aangetast en daarom de afgelopen jaren gekapt.

Bomen planten voor behoud karakteristieke beplanting
De zorg om de kwaliteit van het landschap en het bomenbestand in Groningen is groot. Maar er is goed nieuws: de Stichting Groninger Bomenwacht is samen met Landschapsbeheer Groningen gestart met het aanplanten van nieuwe bomen. Hiermee wordt de karakteristieke beplanting in het Waddenlandschap versterkt en ontstaat er een duurzaam bomenbestand.

Woon je in het Waddengebied? Plant mee!
“We planten deze bomen op grond van de gemeente en de provincie, maar willen dit ook doen op particuliere erven.” Vertelt Hendrik Jans, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. “We doen daarom een oproep aan eigenaren van particuliere erven in het Waddenlandschap om een belangrijke bijdrage te leveren aan het behoud van de bomen.”

Ook meer bomen op je erf?
Wil je een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de bomen in het Waddenlandschap? En wil je voordelig bomen van 2,5 à 3,5 meter hoog laten aanplanten op je erf? Landschapsbeheer Groningen komt graag bij je langs om de mogelijkheden te bespreken. Aanmelden kan nog tot 1 januari 2022. Bekijk de website voor meer informatie en de voorwaarden of neem direct contact op met Landschapsbeheer Groningen.

Natuur
  • Landschapsbeheer Groningen
  • Landschapsbeheer Groningen