Colofon

Redactie
Karlijn Noordhof, Tjitske Kingma

Eindredactie
Jolanda de Kruyf

Vormgeving
Manon Dijk

Redactiesecretariaat & online
Karlijn Noordhof, Tjitske Kingma
[email protected]

Marketing
[email protected]

Adverteren
Sales Noorderland
Tel. 088 – 75 44 013
[email protected]

Uitgever 
Anton Pijper

Drukkerij
Pijper Druk BV