Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Colofon

Hoofdredactie

Karlijn Noordhof 



Redactie

Karlijn Noordhof, Romy van der Lingen



Eindredactie

Jolanda de Kruyf



Vormgeving

Niek van Dijk, Hannah Lourens



Redactiesecretariaat & online

Karlijn Noordhof

redactie@noorderland.nl



Marketing

marketing@noorderland.nl



Adverteren

Sales Noorderland

redactie@noorderland.nl



Uitgever 

Anton Pijper



Drukkerij

Pijper Druk BV