Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Friese vuilniszakkenactie tegen vaarvervuiling

Diverse organisaties starten met de nieuwe schoonmaakactie 'Opgeruimd vaart netjes!'.

Opgeruimd vaart netjes

Ook op de Friese wateren is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met het milieu. In 1979 en 1985 werd dat gedaan onder de noemer ‘Friese meren, frisse meren’, de schoonmaakactie die voor minder vervuiling op het water moest zorgen. Dit jaar wordt deze duurzame actie nieuw leven ingeblazen.

Opgeruimd vaart netjes
Vanaf januari ontvangt iedere waterrecreant bij aankoop van een Marrekritewimpel bij Recreatieschap Marrekrite, de gastheer die aanlegplaatsen in Friesland onderhoudt, een Opgeruimd Vaart Netjes-vuilniszak, om zo bij te kunnen dragen aan schoon vaarwater. De vuilniszak kun je onder meer kwijt in de containers bij diverse Marrekrite-ligplaatsen.

Aanleggen in Friesland
Friesland telt meer dan 3500 Marrekrite-aanlegplaatsen. Veel van deze aanlegplekken bevinden zich op mooie plekken in de vrije natuur en zijn te herkennen aan een blauw-wit bord met een zeilboot. Verspreid over de gehele provincie zijn er 285 locaties, variërend van dertig meter tot een kilometer.

De nieuwe vuilniszakkenactie is een initiatief van Visit Friesland, Recreatieschap Marrekrite en de Friese regiomarketingorganisaties, Waterland van Friesland, Het Andere Friesland, Land in Friesland en Geïnspireerd door een Oude Zee. Meer informatie over de wimpel en varen in Friesland vind je op www.marrekrite.frl/wimpel en www.friesland.nl/watersport.

Natuur
  • Merk Fryslân, The Dutch & German connection
  • Mijke Bos