Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Nieuwe fietsroute in Friesland langs speciale bloemenranden

Vanaf juli is het mogelijk om in en rond Gorredijk en Beetsterzwaag langs bloeiende akker- en weilandranden te fietsen.

Bloemenranden Opsterland

Geniet deze zomer van een explosie aan bloemen! Vanaf juli is het mogelijk om in en rond Gorredijk en Beetsterzwaag langs bloeiende akker- en weilandranden te fietsen. Deze nieuwe fietsroute zorgt niet alleen voor mooie plaatjes, maar kaart ook de noodzaak van meer biodiversiteit voor kwetsbare diersoorten aan. 

De wilde bij
In het afgelopen voorjaar is maar liefst vijf kilometer akker- en weilandrand ingezaaid met een aantrekkelijk bloemenzaad voor bijen en insecten. Volgens experts gaat het niet goed met deze dieren: van de wilde bijen is de helft ernstig bedreigd door te weinig voedsel en nestelmogelijkheden. Zo ontstaan er diverse problemen voor het bestuiven van planten, bloemen en gewassen. 

Bijzondere samenwerking
Het inzaaien van de randen is een vervolg op 2019. Initiatiefneemster Japke Weij zocht toen contact met een aantal boeren van ELAN Zuidoost-Friesland rond Nij Beets. Dit jaar heeft het collectief het aantal deelnemende boeren uitgebreid. Een andere belangrijke partner in dit project is Stichting Bloeiend Boerenland, waarbij burgers de boeren kunnen steunen met de inzaai van bloemenstroken en het verbeteren van de bodemgezondheid, om zo een goede leefomgeving voor dieren te creëren. Japke Weij: ‘Het is een meerjarenproject om bijen, insecten en vogels blijvend terug te laten keren op akkers en weilanden. Een feest voor de wilde bijen en een lust voor het oog!’

Het resultaat van de ingezaaide akkerranden is vanaf nu tot in het najaar te zien langs twee verschillende routes van ieder ongeveer 30 km. De routekaarten en nadere informatie zijn verkrijgbaar bij verschillende punten, onder andere bij Museum Opsterlan en diverse VVV-kantoren en verhuurbedrijven. De kaarten zijn ook te downloaden op de websites van Museum Opsterlan, ELAN Zuidoost-Friesland en Bloeiend Boerenland.

Natuur
  • ELAN-Zuidoost-Friesland, Redactie Noorderland
  • Nadine de Ruiter