Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Open Monumentendag Beetsterzwaag

Zaterdag 12 september is het weer Open Monumentendag in Beetsterzwaag.

monumentendag

Zaterdag 12 september is het weer Open Monumentendag in Beetsterzwaag. Ondanks het coronavirus gaat het evenement door, al dan niet in een iets andere vorm dan gebruikelijk. Het nationale thema is "Leermonumenten", waar ook Beetsterzwaag aan meedoet.

Het programma speelt zich grotendeels buiten af in plaats van dat er monumenten worden opengesteld. Hoofdonderdeel is een wandelroute van 2,5 km (heen en weer 5 km) met als beginpunt de Dorpskerk (Sint Martenskerk), Van Lyndenlaan 7 in Beetsterzwaag en als eindpunt de Sint Hippolytuskerk in de bossen van Olterterp. Beide kerken zijn een Rijksmonument. De wandeling gaat grotendeels door het bos en heeft als titel De Smalle Weg meegekregen.

In samenwerking met de Tsjerkepaed commissies zijn de beide kerken opengesteld. Tijdens de wandeling door het bos valt het nodige te zien, te horen en te beleven. Je kunt zomaar oog in oog komen te staan met culturele verrassingen, om niet te zeggen verleidingen. Er is ook aandacht voor de historische panden langs de route van Beetsterzwaag naar Olterterp. Deze kun je niet altijd meteen zien zonder een ommetje te lopen. Sommige panden staan er zelfs niet meer. De deelnemers ontvangen bij de start van de wandeling een rijk geïllustreerde brochure met achtergrondinformatie over de monumentale panden in de omgeving van de route, zoals de Van Teyensfundatie, Harinxmastate, Landgoed Lauswolt, Villa Bethlehem (afgebroken) en Huize Olterterp (het huidige hoofdkantoor van It Fryske Gea).

Kijk voor het volledige programma op: www.historischbeetsterzwaag.nl

Uittips
  • Martine Mees