Lifestylemagazine over Noord-Nederland

De weidevogel heeft het fijn in Nij Beets

Tekst: ELAN Zuidoost-Friesland | Fotografie: Luc Hoogenstein/Saxifraga

Goed nieuws uit Nij Beets: weidevogels weten het gebied Jansenstichting dit voorjaar goed te vinden. Nog niet eerder waren er zo vroeg in het voorjaar zoveel kievitsnesten in het gebied. Er werden er maar liefst 70 geteld. Vorig jaar waren er dat 40 nesten rond deze tijd, ook al een goede score. Er wordt hard gewerkt om het gebied steeds aantrekkelijker te maken voor de weidevogels.

Agrarisch natuurbeheer voor de weidevogel

Naast de kievit zijn ook andere weidevogels, zoals de grutto, tureluur en scholekster in het gebied gesignaleerd, maar die broeden meestal later. Het gebied waar is geteld beslaat ruim 300 hectare waarin zeven agrariërs hun steentje bijdragen met weidevogelbeheer. Er worden verschillend vormen van beheer toegepast om de vogels een handje te helpen en dat werpt dit jaar zijn vruchten af.

Op bijna de helft van dit grondgebied wordt er een afwisselend landschap gecreëerd, waardoor een mozaïek in het agrarisch gebied ontstaat, dat goed werkt voor de vogels. De boeren zorgen voor een hoger waterpeil en voor plasdrassen in het gebied. Hierdoor is het gebied natter, waardoor de vogels makkelijker met hun snavels bij de wormen kunnen. Ook trekt het insecten aan en daarmee voedsel voor de weidevogels en hun jongen.

Op een deel van het land worden er vanaf 1 april tot minimaal 1 juni en maximaal 1 juli geen werkzaamheden, zoals maaien, uitgevoerd. Bovendien worden ze niet betreden, ook niet door vee. Door het uitrijden van ruige mest (mest met stro) worden er ook weer insecten aangetrokken en het levert nestmateriaal voor de vogels. En natuurlijk, als het zover is worden de nesten beschermd.

Nesten zoeken met drones

Om ze zo goed mogelijk te kunnen beschermen, worden de plekken waar de beestjes zich vestigen in kaart gebracht. De nesten worden gezocht door nazorgers, vrijwilligers van de Bond van Friese Vogelwachten. Nu gaat dat redelijk makkelijk, doordat het gras nog kort is. Later in het seizoen worden er drones ingezet om de nesten te zoeken in het langere gras en ook om jonge weidevogels te kunnen signaleren.

Over ELAN

ELAN is het collectief van agrarische natuurverenigingen in Zuidoost-Friesland. De naam ELAN staat voor: economisch en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. Het is een collectief die nieuw en fris elan wil uitstralen in Zuidoost-Friesland. Boeren die zich inzetten voor de weidevogels hebben vaak een verminderde grasopbrengst, waarvoor ze een beheervergoeding ontvangen. De administratie en controles daarop worden uitgevoerd door ELAN.