Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Beschuit met muisjes voor Friese zeearenden

Beautiful White Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) catching a fish.

Tekst: It Fryske Gea | Fotografie: AGD Beukhof / iStock

Al voordat ‘de spotlights’ aangingen op 1 maart, was er volop actie van zeearenden in It Fryske Gea. De nesten van opnieuw drie zeearend-echtparen in de gebieden van It Fryske Gea bleken gelukkig bestand tegen de hevige stormen van eind februari. Respect voor deze duurzame bouwers op grote hoogte! Iedereen kan de beelden die Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea samen mogelijk maken volgen op www.itfryskegea.nl/zeearend. Zo zagen we dat het nest nog een kleine verbouwing onderging. En op 14 maart om 16.15 uur viel er te zien het eerste zeearend-ei in de Alde Feanen werd gelegd!

Vorig jaar kon het publiek via de webcam het opgroeien van twee gezonde jonge zeearenden in de Alde Feanen meemaken. Beelden van het uitvliegen hebben we toen helaas moeten missen; de zeearenden hadden de camera als toiletruimte gebruikt. Eerdere jaren keken we ook al naar de liefdesperikelen, en naar spectaculaire gevechten met nestkapers, een rovende boommarter en zelfs een nest vol nijlganskuikens, waarvan we het ‘uitvliegen’ wél konden zien.

Zeearenden in It Fryske Gea
Ook dit jaar hebben drie zeearendkoppels It Fryske Gea gevonden als ideale broedplaats. De vogels hebben nogal wat op hun wensenlijstje: een goede waterkwaliteit, moerasnatuur, voldoende voedsel en rust. In It Fryske Gea zijn inmiddels al heel wat jonge zeearenden grootgebracht en uitgevlogen. Afgelopen jaar zijn er vijf jongen volwassen geworden.

Natuur
  • Beautiful White Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) catching a fish. Also known as the ern, erne, gray eagle, Eurasian sea eagle and white-tailed sea-eagle.