Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Bekijk online de expositie 'Voortborduren' van Museum Borg Verhildersum

Tekst: Museum Borg Verhildersum | Fotografie: panorama fotografie Carola de Poel; merklappen Caroline Penris

De succesvolle expositie 'Voortborduren', die Museum Borg Verhildersum in 2021 organiseerde, is vanaf nu ook online te zien. Op de website zijn 75 bijzondere merklappen voor het eerst van heel dichtbij te bewonderen, doordat je erop in kunt zoomen. Hiermee is een belangrijk deel van de textielcollectie uit de 18e en 19e eeuw nu blijvend te zien.

Online expositie

Tijdens de eerste Coronagolf deed Jan Pieter de Groot uitgebreid stamboomonderzoek naar de maaksters van merklappen in de collectie van Verhildersum. Zo leverde hij bij 75 verschillende merklappen bijzondere verhalen, die nu te lezen en te bekijken zijn op de website. Monique Spaltman, directeur van Museum Borg Verhildersum, over deze online expositie: ‘Het is heel bijzonder dat we er als klein museum in geslaagd zijn de expositie online voort te zetten. Onze textielcollectie vertelt over het leven van de Groninger adel, boeren en arbeiders in de 19e eeuw. De collectie is veilig opgeborgen in een klimaatkast, omdat de spullen zo kwetsbaar zijn. Wij zijn enorm blij dat op deze manier een deel van onze collectie altijd zichtbaar is. Zo maken we met onze collectie de geschiedenis van de Groningers bekend bij een groot publiek.’

Bijzondere merklappen

Merklappen zijn er in allerlei soorten. Vroeger leerden meisjes van een jaar of 12 – veelal uit de betere kringen – borduren door proeflappen te maken met bijvoorbeeld een alfabet erop, en vaak ook met prachtige figuren die symbool stonden in het leven. De jonge dames zetten er vaak een jaartal op en hun initialen, of soms hun hele naam. Aan de hand daarvan begon de zoektocht: wie is de maakster? Waar woonde zij? Is ze getrouwd, kreeg ze kinderen? De uitgebreide database van Groninger families waarover Jan Pieter de Groot beschikt, hielp hem daarbij. Bij 75 merklappen is het gelukt de maaksters te vinden. De tentoonstelling uit 2021 met deze merklappen en het verhaal over de maaksters zijn nu op iedere gewenste tijd en plaats online te zien.