Lifestylemagazine over Noord-Nederland

10/2-21/3: Het Romantische Landschap

Noorderlicht toont in Het Romantische Landschap een bijzondere verzameling projecten van fotografen die zich op een opvallende manier verhouden tot de wereld om hen heen.

Tekst: Noorderlicht | Beeld: Ekaterina Sevrouk - from the series "I came as a stranger"

Noorderlicht toont in Het Romantische Landschap een bijzondere verzameling projecten van fotografen die zich op een opvallende manier verhouden tot de wereld om hen heen. De expositie neemt de huidige tentoonstelling in het Groninger Museum De Romantiek in het Noorden – van Friedrich tot Turner als inspiratiebron en gaat uit van dezelfde thematische indeling die gebruikt is bij deze bijzondere verzameling landschapsschilders.

 

Noorderlicht | Huis van de Fotografie organiseert sinds 2011 de Northern Lights Masterclass, een internationaal educatief programma voor professionele fotografen. Enkele talenten uit dit programma komen naar voren in Het Romantische Landschap, naast projecten van andere veelbelovende Europese fotografen. Ze laten allen zien welke rol het landschap speelt in religie en religieuze tradities en voor persoonlijke en maatschappelijke identiteit, maar ook hoe het landschap als subliem beeld nog steeds leidend is in de beleving van de mens.

 

Beide tentoonstellingen zijn autonoom, maar juist de thematische verbondenheid schept de mogelijkheid op een nieuwe manier om naar het land om ons heen te kijken en te zien welke invloed het heeft op onze maatschappij en identiteit.OPENING

De expositie wordt door curator Marc Prüst geopend op vrijdag 9 februari om 17 uur, in aanwezigheid van enkele fotografen. U bent van harte uitgenodigd.

Deelnemende fotografen:

Jeroen Toirkens 

Laura Zwaneveld 

Daimon Xanthopoulos 

Fleur Olby 

Paul Gaffney 

Ekaterina Sevrouk Noorderlicht Fotogalerie

10 februari t/m 21 maart

woensdag t/m zondag geopend van 12 tot 18 uur

toegang gratis

noorderlicht.com