17/2: Lezing “Mata Hari in Parijs”

Yves Rocourt geeft op 17 februari 2018 een lezing over Mata Hari in Parijs in het Fries Museum. In zijn lezing vertelt hij over haar tijd in Parijs, de transformatie die ze daar onderging van berooide, pas gescheiden vrouw tot wereldster.

Tekst: Fries Museum | Beeld: Portret van Mata Hari door fotostudio Reutlinger te Parijs (detail), Bibliothèque nationale de France

Yves Rocourt geeft op zaterdag 17 februari 2018 een lezing over Mata Hari in Parijs. Rocourt is Mata Hari-expert en werkte als gastconservator aan de tentoonstelling Mata Hari: de mythe en het meisje. In zijn lezing Mata Hari in Parijs vertelt hij over haar tijd in Parijs, de transformatie die ze daar onderging van berooide, pas gescheiden vrouw tot wereldster. Van haar geboortestad Leeuwarden naar Nederlands-Indië, waar het noodlot haar achtervolgt, naar Parijs waar haar dans haar beroemd maakt in de theaters.

De lezing Mata Hari in Parijs begint 17 februari om 13.30 uur en duurt een uur. Deelname kost €10,- per persoon (museumentree niet nodig en niet inbegrepen). De lezing is onderdeel van een groter aanbod lezingen in het kader van de tentoonstelling Mata Hari, de mythe en het meisje, die tot en met 2 april 2018 te zien is in het Fries Museum in Leeuwarden. Aanmelden kan via de website van het Fries Museum.

De tentoonstelling Mata Hari, de mythe en het meisje is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wordt mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân, Aegon, de BankGiro Loterij, Vrienden Fries Museum, Rabobank, VSBfonds, Stichting het Old Burger Weeshuis, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, Stichting Siebolt Foundation, Stichting Juckema-Sideriusfonds en Boelstra Olivier Stichting.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.

Laatste nieuws