Help mee met onderzoek door sterren te tellen

Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt of er nog wel echte duisternis is. Je kunt bijdragen door deze winter door te geven hoeveel sterren je telt.

Het hebben van duisternis is in feite een 'oer'-kwaliteit van leven en is van belang voor mens en natuur. Onderzoek, ook aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), duidt erop dat het verdwijnen van duisternis nadelige gevolgen heeft. Maar hoe duister is het eigenlijk nog?

De RUG heeft in het kader van het programma 'De donkerte van de Wadden' een duisternismeetnetwerk. 'Maar we kunnen niet overal meten', aldus “duisternisbewaker” Theo Jurriens, 'en daarom vragen we hulp van het publiek'.
Het is de bedoeling om deze meetactie ieder jaar te herhalen om zo samen met de burgers in Noord-Nederland de duisternis in kaart te brengen. Vorig jaar viel de meetactie in de wolken. Kortom, in de herkansing!

Orion
Het winterbeeld Orion staat centraal in de meetactie. Iedereen kan aan de meetactie meedoen door het tellen van de sterren in dit goed herkenbare sterrenbeeld. Het stappenplan is als volgt: ga naar buiten en zoek het sterrenbeeld Orion. Wacht een kwartiertje – de ogen moet aan de duisternis wennen – en tel het aantal sterren. Ben je een pietje-precies, doe dan de telling meerdere keren achtereen en geef de gemiddelde waarde door. De metingen kun je doorgeven via de website van de meetactie alwaar de meetgegevens ook zichtbaar worden op een kaart van Noord-Nederland.

Wanneer
De metingen moeten plaatsvinden in de periode 20 januari – 2 februari en 19 februari – 3 maart. Dat heeft alles te maken met de stand van de maan. Metingen worden gedaan als de maan onder de horizon is. Metingen bij bewolkte hemel, slecht weer en maan hebben geen zin.

Donkerte van de Wadden
Donkerte van de Wadden, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties Noord-Holland, Friesland en Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, heeft als doel om bewoners en bezoekers de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en bewust te worden van het belang van de duisternis, bijvoorbeeld met de Nacht van het Wad.

Bewustwording
De telactie beperkt zich niet tot de Wadden, de duisternis is immers van ons allemaal en is overal van belang. Met deze meetactie hoopt de RUG iedereen bewust te maken van de urgentie om de donkerte te beschermen. Misschien kijk je hierdoor ook wat vaker naar de sterrenhemel, en kun je straks vele sterrenbeelden vinden.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen | Beeld: Eerik / iStock

Laatste nieuws