Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Vanaf 27 september: cursussen 'Laat jouw buurt zoemen'

In Friesland vinden de komende maand twee cursussen 'Laat jouw buurt zoemen' plaats.

Tekst en foto: IVN

IVN is partner in het project Nederland Zoemt. Het doel van dit project is het vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Meer dan de helft van alle 358 bijensoorten is bedreigd, terwijl ze ontzettend belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. De campagne richt zich erop om gemeenten bijvriendelijk te maken, maar ook alle inwoners van Nederland roepen we op om in actie te komen voor de wilde bij! In Friesland vinden de komende maand twee cursussen plaats die mensen hierbij kunnen ondersteunen. 

'Laat jouw buurt zoemen' is een korte cursus over bijvriendelijk tuin- en groenonderhoud en is speciaal bedoeld voor groene vrijwilligers die aan de slag willen met het bijvriendelijk maken van hun tuin, buurt of omgeving. In de cursus ‘Laat jouw buurt zoemen’ leer je onder andere wat wilde bijen zijn en wat zij nodig. Zo leer je over de juiste beplanting en nestelgelegenheid voor wilde bijen. 

In de cursus komen alle aspecten van bijvriendelijk beheer aan bod. De groene kant is de basis: welke planten kies je, hoe creëer je nestelgelegenheid en hoe werkt het onderhoud. Daarna behandelen we de beleidsmatige kant: de kosten-batenanalyse, de aanpassingen in het bestek en de aanbesteding. Je leert hoe je inwoners betrekt en hoe je samenwerkt met vrijwilligersgroepen. Door het uitwisselen van ervaringen met collega’s leer je van elkaars ‘best practices’. 

Beide cursussen starten op donderdag 27 september. Meer informatie over cursusdata, kosten en aanmelden is te vinden op www.ivn.nl/provincie/friesland.