Lifestylemagazine over Noord-Nederland

t/m 24 februari: tentoonstelling Fries expressionisme

Wegens grote belangstelling wordt de tentoonstelling Fries expressionisme: Not afraid of the new tot en met 24 februari 2019 verlengd.

Tekst: Museum Drachten | Foto: Pier Feddema

Wegens grote belangstelling wordt de tentoonstelling Fries expressionisme: Not afraid of the new tot en met 24 februari 2019 verlengd. De in oktober geopende tentoonstelling over de Friese naoorlogse kunstenaarsgroep Yn ‘e line trekt veel belangstelling van bezoekers uit het hele land. Museum Dr8888 heeft daarom besloten de tentoonstelling met zeker een maand te verlengen.

De tentoonstelling

De tentoonstelling richt zich op de kunstenaarsgroep Yn ‘e line. De groep bestond uit Jan Frearks van der Bij, Pier Feddema, Sjoerd Huizinga, Klaas Koopmans en Jaap Rusticus. De kunstenaars vormden na de Tweede Wereldoorlog het gezicht van het modernisme in Friesland. De tentoonstelling is de laatste in een reeks van vier grote tentoonstellingen die het museum organiseert in het kader van Leeuwarden-Friesland 2018.

 Wat is er te zien?

Hoewel de tentoonstelling zich concentreert op Yn ‘e Line, wordt er ook aandacht besteed aan hun voorgangers, collega’s en grootste inspiratiebronnen, zoals Hendrik Werkman en de Friese Ploegkunstenaar Jan van der Zee. Door de werken van Yn ‘e Line naast die van hun leermeesters en grote voorbeelden te plaatsen krijgen ze eindelijk de aandacht en erkenning die ze verdienen. De tentoonstelling bestaat uit meer dan 150 kunstwerken, waarbij verschillende kabinetten zijn ingericht met werken van (inter)nationale tijdgenoten.

Ga voor meer informatie naar www.museumdrachten.nl