Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Heden t/m 5 januari: Noorderlicht expositie in Natuurmuseum Fryslân

Tot en met 5 januari 2020 is er in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden werk te zien van Eddo Hartmann getiteld: The Collective Landscape.

Tekst en foto's: Natuurmuseum Fryslân

Al vaker was er een fototentoonstelling van Noorderlicht te zien in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Noorderlicht is een veelzijdig en internationaal podium voor fotografie dat dit jaar zijn dertigjarig jubileum viert. Daarom is er tot en met 5 januari 2020 werk te zien van Eddo Hartmann getiteld: The Collective Landscape.

Nieuwe tentoonstelling

Noorderlicht en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) continueren hun samenwerking in de reeks ‘Imagining Science’. Daarin krijgt een fotograaf de opdracht om een wetenschappelijk onderzoeksveld te verbeelden in relatie tot het Noorderlicht festival-thema van het betreffende jaar. Deze langjarige samenwerking heeft als doel een veelzijdig en autonoom artistiek beeld van het wetenschappelijke leven te geven. De opdracht voor 2018 ging naar Eddo Hartmann. Tijdens het Noorderlicht-festival 2018 'IN VIVO' was al een deel van het werk te zien, nu wordt tot en met 5 januari 2020 de serie 'The Collective Landscape' tentoongesteld in Natuurmuseum Fryslân.

Van trekvogels tot landbouw

Aan de RUG wordt vanuit verschillende disciplines onderzoek verricht naar landschap, natuur, landbouw en ecosystemen. In opdracht van de RUG en Noorderlicht verbeeldt Hartmann de specifieke onderzoeksgebieden van hoogleraren Theunis Piersma (trekvogelecologie), Han Olff (ecosystemen en natuurinclusieve landbouw) en Henk Folmer (milieueconomie en landbouwdiversiteit) en de mensen met wie zij samenwerken. Hartmann liet zich hierbij inspireren door het concept ‘Collective Landscape’ van Britse landschapsarchitect Sir Geoffrey Jellicoe, die het landschap zag als een gemeenschappelijke kunstuiting van de mensheid. Om dit te benadrukken plaatste Hartmann in een aantal gevallen zelf aanvullende verlichting op locaties waar de wetenschappers met veldonderzoek bezig waren.