Lifestylemagazine over Noord-Nederland

8 uitspraken die je alleen herkent als je uit Friesland komt

Bûter, brea en griene tsiis, wat’dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries!

Frisian flag on the old renaissance style town hall in Franeker Friesland The Netherlands under a blue sky with copy space.

Tekst: redactie Noorderland | Foto: Harry Wedzinga / Adobe Stock

Iedere provincie heeft zo z’n eigen taal. Laatst schreven we al over bekende uitspraken die je herkent als je uit Groningen komt. Vandaag nemen we typische uitspraken uit Friesland onder de loep. Herken jij ze allemaal? 

1. As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

2. It giet oan!

Een gouwe ouwe die natuurlijk niet in dit lijstje mag ontbreken: het gaat door!

3. Lekker 'koese'

Heerlijk slapen op z'n Fries.

4. Bûter, brea en griene tsiis, wat’dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries

Boter, brood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries.

5. Wêr komst do wei?

'Waar kom je weg?' Oftewel: waar kom je vandaan?

6. Wat binne wy moai fuort net

'Wat zijn we lekker uit, hè?'

7. Ik bin skjin út é lyken

'Ik ben uit de lijken' is de letterlijke vertaling. Het betekent: ik ben doodmoe.

8. As hy syn holle op it kessen leit, slept syn kont al

Als hij z'n hoofd op het kussen legt, slaapt z'n kont al. Hiermee wordt iemand bedoelt die heel snel in slaap valt.