Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Ambacht molenaar op de lijst Immaterieel Erfgoed van UNESCO

Tijdens een speciale UNESCO bijeenkomst in Zuid-Korea is bekend gemaakt dat het ambacht van wind- en watermolenaar opgenomen is op de Internationale UNESCO lijst Immaterieel Erfgoed.

Tekst en foto: Het Groninger Landschap

Tijdens een speciale UNESCO bijeenkomst in Zuid-Korea is bekend gemaakt dat het ambacht van wind- en watermolenaar opgenomen is op de Internationale UNESCO lijst Immaterieel Erfgoed.

Het Groninger Landschap is trots op haar molens en de vrijwillige molenaars die de molens draaiend houden. Plaatsing op de Internationale UNESCO lijst Immaterieel Erfgoed geeft de molenaars een steun in de rug voor het vele werk dat zij verrichten. Het verhoogt het bewustzijn dat een molen niet kan zonder molenaar. Het is een bijzondere erkenning voor de belangeloze inzet van al die talloze vrijwilligers die activiteiten ontplooien ten behoeve van dit bijzondere ambacht, dat zozeer met Nederland is verbonden.

Molens in de vreugd!

Om deze belangrijke erkenning voor het molenaarsambacht  te vieren, staan de volgende molens van Het Groninger Landschap (indien de weersomstandigheden het toelaten) tot en met zondag 10 december in de vreugd:

- De Vier Winden in Pieterburen

- De Stormvogel in Loppersum

- Bovenrijge in Ten Boer

- Ceres in Spijk

- Nieberter Molen in Niebert

- De Zwaluw in Zuurdijk

- Fram in Woltersum

- De Widde Meuln in Ten Boer

- De Onderneming in Vierhuizen

Wiekstanden

Van oudsher konden molenaars berichten doorgeven door de wieken van hun molen op een bepaalde manier vast te zetten. Ook nu worden deze wiekstanden nog steeds toegepast. De berichten kunnen ‘gelezen’ worden met het gezicht naar de molen toe. Overleden molenaars werden herdacht door de wieken in de rouwstand te zetten. Geboorten werden bekend gemaakt en jubilea gevierd met de wieken in de vreugdestand.

De vreugdestand

Bij de vreugdestand staat het onderste deel van de roede iets naar links, maar valt nog wel in het vlak van de onderbouw. Soms wordt er ter verhoging van de feestvreugde een vlag recht op in de bovenste wiek gestoken.

Molens van Het Groninger Landschap

Van de 86 molens in de provincie Groningen heeft Het Groninger Landschap er 15 in haar bezit, om deze te beschermen en te behouden. De molens worden draaiend gehouden door vrijwillige molenaars die allemaal een opleiding tot molenaar hebben gevolgd bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 

Al onze molens zijn toegankelijk voor publiek, zodat iedereen van deze historie kan genieten.

Zie: www.groningerlandschap.nl/erfgoed/molens-groningen/

Molens in de provincie Groningen

Ooit draaiden er in de provincie Groningen meer dan 1000 molens. Elke dag maalden ze graan, pelden ze gerst of zaagden ze hout. Nu zijn ze een herinnering aan het Groningen van weleer, toen koren en graan nog zo’n belangrijke en bepalende rol in onze provincie speelden en ons zoveel welvaart brachten. De economische rol van de molens is uitgespeeld, maar in het landschap zijn ze nog steeds heel bepalend. Als vertrouwde bakens en herkenningspunten doemen ze vaak als eerste op aan de horizon.