Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Friese producten binnen handbereik

Eetbaar Fryslân wil binnen vijf jaar lokale producten binnen handbereik van de ruim 640.000 Friezen brengen. Via tientallen lokale voedselinitiatieven zijn de eerste stappen gezet om deze ambitieuze doelstelling te realiseren.

Tekst en beeld: Friese Milieu Federatie | Openingsbeeld: SilvaJansen / iStock

Het programma Eetbaar Fryslân heeft als ambitie om binnen vijf jaar lokale producten binnen handbereik van de ruim 640.000 Friezen te brengen. Via tientallen lokale voedselinitiatieven zijn de eerste stappen gezet om deze ambitieuze doelstelling te realiseren. Op donderdag 14 december 2017 kwamen ruim 50 partners samen tijdens de eerste Meet & Eat over lokaal voedsel in De Koperen Tuin te Leeuwarden. De Meet & Eat werd georganiseerd door de Friese Milieu Federatie. Op dit moment zijn er al veel initiatieven in Friesland gericht op lokaal voedsel. Een prachtige beweging, maar de vraag is hoe de lokale voedselketen in Friesland een extra impuls kan krijgen.

Leo Dvortsin, promovendus aan Wageningen Universiteit, doet onderzoek naar korte voedselketens. De oorsprong van de korte ketens ligt bij de groeiende weerstand van producenten tegen de economische globalisering. Producenten proberen de tussenhandel te omzeilen en alternatieve afzet voor hun producten te vinden.

Friese producten gaan van het land direct naar de klantIn Friesland zijn vele lokale voedselinitiatieven. Rika Sipma van biologisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed in Engwierum verkoopt eigen geteelde biologische producten aan huis. Belangrijk volgens haar is het creëren van een eigen identiteit en uitstraling. Bij Rika op het bedrijf heerst een ontspannen sfeer. Klanten kunnen mee de tuin in om een krop sla te oogsten, zodat zij zien hoe het geproduceerd is. 'Mensen moeten het verhaal achter het product kennen,' aldus Sipma.

Herman van Vliet gaat met zijn Friese foodtruck Lekkere Trek de straat op om mensen te verleiden anders te eten. Volgens hem is een verandering van eetcultuur nodig. 'Begin op straat, daar beginnen alle acties.'

Bioweb is een webwinkel voor biologische boodschappen. Een keer per week kunnen klanten online bestellen, waarna de boodschappen worden thuisbezorgd. 'Het is een logistieke puzzel,' volgens initiatiefneemster Marieke Engwerda. Het allerbelangrijkste volgens haar om de consument te bereiken is een goed product en het verhaal erachter.

Als laatste voorbeeld De Fryske, een kaas geproduceerd van melk van een Friese boer. Deze boer doet veel voor weidevogels, vandaar de grutto in het logo, en krijgt een betere prijs voor zijn product. 'De kaas ligt in heel Nederland in de schappen, want hoe meer kaas wordt afgezet, des te meer impact op het landschap,' aldus Laura Keijzer.

In  workshops werden ideeën bedacht voor samenwerking in logistiek en distributie, nieuwe innovatieve concepten gelanceerd en gebrainstormd over (digitale) mogelijkheden om de consument beter te bereiken. Samenwerking is cruciaal, aldus Lemke Statema van de Friese Milieu Federatie.  'Inventariseer welke initiatieven er al zijn en sla de handen ineen.'  Combineren van diensten blijkt ook zinvol, zoals de lege passagiersbus die lokaal voedsel aanbiedt of het aanbieden van lokaal voedsel bij crèches. 'Daarnaast is het creëren van bewustwording bij mensen belangrijk. Dit begint al bij kinderen, immers 'jong geleerd, is oud gedaan'. Bied aan scholen lespakketten aan en ontwikkel een paraplumerk voor lokaal voedsel om de consument te bereiken.'

De Meet & Eat werd afgesloten met een Fries streekdiner. Er werd getoast op een glorierijke toekomst van het Friese lokale product.

friesemilieufederatie.nl

Eetbaar Fryslân is een initiatief van Friese Milieu Federatie, Landschapsbeheer Friesland, Doarpswurk, Nordwin College en Netwerk Duurzame Dorpen.