Lifestylemagazine over Noord-Nederland

22 september: vogelkijkexcursie naar Diependal

Stichting Het Drentse Landschap organiseert op zaterdag 22 september vogelkijkexcursie naar Diependal.

Tekst: Het Drentse Landschap | Foto: Het Drentse Landschap - Geert de Vries

Stichting Het Drentse Landschap organiseert op zaterdag 22 september om 14.00 uur vogelkijkexcursie naar Diependal, een bijzondere plek waar vele soorten vogels uit het hoge noorden overwinteren en waar anderen zich nog even te goed doen voordat zij verder trekken naar het zuiden.

Diependal bestaat uit het vloeimeer van de voormalige aardappelmeelfabriek Oranje en een achttal vloeivelden. In het vloeimeer werd vroeger proceswater uit de fabriek gepompt. Het functioneerde als bergingsbassin, waaruit het vervuilde water ter zuivering naar het vloeiveldencomplex kon uitstromen. Van dit voedselrijke afvalwater leefden miljoenen kleine waterdiertjes, die op hun beurt weer als voedsel dienden voor grote aantallen watervogels. Vogels die het gebied regelmatig bezoeken zijn aalscholvers, alle Nederlandse futensoorten, inclusief de zeldzame Roodhalsfuut, en zelfs Visarenden. Een deskundige gids laat je kennis maken met de vogels en vertelt over het beheer van de vloeivelden. Als je de vogels extra goed wilt zien wordt het meenemen van een verrekijker aanbevolen. Tevens wordt het dragen van laarzen aangeraden. 

De start is bij de vogelkijkhut. Deze is te bereiken door in het dorp Oranje (bij Speelstad Oranje) de Zwarteweg in te slaan. Dstaat met bordjes aangegeven.