Lifestylemagazine over Noord-Nederland

7 juli: lezing over de toekomst van de koe

Het Platform Friese Rassen en Gewassen en het Fries Landbouwmuseum organiseren op zondagmiddag 7 juli een lezing over de koe en haar toekomst.

Tekst en foto's: Fries Landbouwmuseum

Het Platform Friese Rassen en Gewassen en het Fries Landbouwmuseum organiseren op zondagmiddag 7 juli een lezing over de koe en haar toekomst. Goede Nederlandse melkkoeien gaven rond 1900 zo'n 2.500 liter melk. Tegenwoordig halen ze gemakkelijk meer dan 8.000 tot 10.000 liter. Achter deze spectaculaire vooruitgang in productie gaat een eeuw van discussie tussen boeren en wetenschappers schuil. Hoe moet de ideale melkkoe eruitzien? Is een mooie koe ook een goede koe? Wat is belangrijker: productie of een sterk gestel en wat is de beste fokmethode? 

Welke toekomst staat onze koe te wachten: gaan we weer naar een ‘dubbeldoel koe’, een nog grotere Holsteiner of liggen er kansen voor het Roodbonte vee? Het zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen op deze zondagmiddag. Drie inleiders gaan daar het woord over voeren. De eerste is Prof. dr. L.T.G (Bert) Theunissen, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij is de schrijver van het boek ’De Koe’; het verhaal van het Nederlandse rundvee 1900-2000.’

Durk Durksz is voorzitter van de stichting Fries Roodbont Vee, hij zal de stand van zaken over dit ras belichten. De derde spreker is Idsert Osinga, secretaris van de vereniging  voor het Fries-Hollandse Ras, die informatie geeft over hoe dit ras er voor staat. 

De lezing is in het Landbouwmuseum en start om 14:00 uur. Na afloop is een proeverij van Friese rassen en gewassen. Aanmelden via aanmelden@frieslandbouwmuseum.nl