Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Zeldzame vlinders waargenomen in Friesland

Goed nieuws!

Tekst: ELAN Zuidoost-Friesland | Fotografie: Gerrit Tuinstra - Landschapsbeheer Friesland, Adobe Stock

Vorig weekend schreven we over flamingo's die in Friesland neergestreken zijn. Nu is er in de Friese provincie weer iets bijzonders gespot. Deze maand zijn er namelijk twee unieke vlindersoorten waargenomen in het Friese dorp Elsloo: de bruine vuurvlinder en de kleine parelmoervlinder. 

Aantrekkelijk gebied voor vlinders

De insecten zijn gezien op een zogenoemde vogelakker, een agrarisch perceel dat ingezaaid is met een combinatie van eiwitgewassen, zoals klaver en luzerne, en inheemse bloemen. Dit is voor vlinders erg aantrekkelijk. Ook algemene vlindersoorten werden in het gebied geteld.

Kleine parelmoervlinder

De kleine parelmoervlinder komt voor in de hele kuststreek, maar kan in de zomermaanden over grote afstanden zwerven. Zo is het dier vermoedelijk ook in Elsloo, in Zuidoost-Friesland, terechtgekomen.

De bovenzijde van deze vlinder is oranjebruin gekleurd, met een ietwat geblokte tekening. Op de onderzijde van de achtervleugels zijn parelmoerachtige lichte vlekken aanwezig en daarmee is de vlinder onmiskenbaar. De vlinder legt haar eitjes op viooltjes, mogelijk het akkerviooltje, en de rupsen voeden zich met de bladeren van deze plant.

De kleine parelmoervlinder

Bruine vuurvlinder

De bruine vuurvlinder staat op de Rode Lijst en heeft de status 'kwetsbaar'. In Nederland is het namelijk een steeds schaarser wordende soort en komt dus maar op een paar plekken in het land voor. Je kunt de vlinder herkennen aan haar geelbruine kleur. Daarnaast heeft de vlinder oranje en zwarte vlekjes op de vleugels.

Schapenzuring is de belangrijkste plant voor deze vlinder. Deze komt dan ook veel op de vogelakker in Elsloo voor.

De bruine vuurvlinder

Verschillende vogels

Naast vlinders werden ook verschillende vogels gezien, waaronder de kneu, graspieper en geelgors. Tijdens eerdere bezoeken werden in dezelfde akker ook de veldleeuwerik en kwartel waargenomen.