Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Begin van de lente: eerste Groningse kievitsei gevonden

In de buurt van Grootegast werd op dinsdag 14 maart het eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden. Van oudsher betekent deze vondst hoop: het signaleert het begin van de lente en dat er weer meer voedsel beschikbaar komt. 

René Veenstra, vrijwilliger bij Collectief Groningen West, was de gelukkige vinder van het ei. Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben het ei gecontroleerd en goedgekeurd. Het nest bevond zich in een plas-dras weidevogelgebied en bestond niet uit slechts één maar zelfs twee eieren.

Foto: Landschapsbeheer Groningen

Weidevogelseizoen van start

Het vinden van het eerste kievitsei betekent ook dat het weidevogelseizoen is begonnen. Weidevogels, waar de kievit toe behoort, broeden op het boerenland. Als er geen beschermende maatregelen worden genomen, zullen veel nesten en eieren worden vernietigd door werkzaamheden op het land. Vanaf nu tot half juni trekken weidevogelvrijwilligers daarom het land in om samen met boeren weidevogelnesten te zoeken en te beschermen. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden. Landschapsbeheer Groningen en de agrarische collectieven ondersteunen deze weidevogelvrijwilligers.

Hoopvol begin van de lente

Het zoeken naar het eerste kievitsei is een oude traditie. Het is een hoopvol teken van het begin van de lente en dat er weer meer voedsel beschikbaar komt. Voorheen werden de kievitseieren geraapt en gegeten. Dit zorgde echter voor een achteruitgang in aantal. Tegenwoordig mogen de eieren niet meer worden geraapt en is de aandacht voor het eerste ei vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels. Het ei in Grootegast was niet het allereerste kievitsei dat dit jaar werd gevonden. Dit gebeurde al op 11 maart in Hasselt, Overijssel.

Tekst: Landschapsbeheer Groningen | Openingsbeeld: iStock