Lifestylemagazine over Noord-Nederland

4x pelgrimsroutes door Friesland

De vier pelgrimsroutes sluiten op elkaar aan en dekken de hele provincie Friesland.

Man walking in nature

Ga op pelgrimstocht door Friesland! Met vier verschillende routes doorkruis je de hele provincie en kom je onder weg oog in oog te staan met de vergeten kloosterhistorie. 

Normaal gesproken is Sint-Jacobiparochie het startpunt van het Jabikspaad, de pelgrimsroute richting Santiago de Compostela. Sinds 2018 zijn er drie andere Friese pelgrimsroutes bij gekomen: het St. Odulphuspad, het Claercamppad en het Bonifatius Kloosterpad. De vier pelgrimsroutes sluiten op elkaar aan en dekken de hele provincie.

Aan de pelgrimsroutes staan tientallen kloosters die tot in de 16de eeuw de basis legden voor dit land. Daarnaast zijn er talloze andere bezienswaardigheden en natuurbelevingen. Voor meerdaagse wandelaars zijn er zogeheten "refugio's" langs de weg: overnachtingsplekken in oude kerken of onder de sterrenhemel, net als een echte pelgrim.

Het Friese gewest kende meer dan 50 kloosters: van Augustijnen en Benedictijnen tot Cisterciënzers en Norbertijnen. Na de protestantse Reformatie (1580) bleef daar weinig van over. Wat bleef waren oude romaanse kerken, gebouwd met middeleeuwse ‘kloostermoppen’ en nog altijd bepalend voor de ‘skyline’ in het noorden. Nergens anders in Europa bestaan zoveel laatmiddeleeuwse kerken als op de terpen in Friesland en de wierden van Groningen.

Sinds de vroege middeleeuwen gaan honderdduizenden mensen op pad langs de Europese pelgrimswegen. Ook vanuit Friesland naar Santiago de Compostela. Herkenbaar aan zijn hoed, pelgrimsstaf en Jacobsschelp kreeg de pelgrim onderdak aangeboden in kloosters, kerken en herbergen. Het was geen probleem om op pad te gaan en onderweg een slaapplek te vinden.

De vier pelgrimsroutebeschrijvingen zijn in druk via boekhandels en digitaal via de websites van de verschillende routes verkrijgbaar.

Beeld: eclipse_images / iStock