Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Tip voor de voorjaarsvakantie: Schatten van Doggerland

Tekst en fotografie: Natuurmuseum Fryslân

Vanaf de voorjaarsvakantie is er een nieuwe expositie te zien in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden: Schatten van Doggerland. De expositie is te bezoeken van 19 februari t/m 4 september 2022. In deze tentoonstelling maken bezoekers een ongekende tijdreis van een miljoen jaar naar een verdwenen prehistorische wereld op de bodem van de Noordzee. Ze komen meer te weten over de bewoners en de dieren van dit bijzondere land en hoe ze zich staande hielden in een omgeving en een klimaat dat, net als nu, steeds veranderde.

Onder de golven
Als je naar de Noordzee kijkt met zijn grijze golven kun je je niet voorstellen dat daar ooit mensen en dieren leefden in een vruchtbaar landschap. Een miljoen jaar geleden bestond er echter nog geen Noordzee en kon je van Nederland naar Engeland lopen. De Noordzee was toen Doggerland. Neanderthalers leefden er tussen de mammoeten op de ijstijdvlaktes en toen het klimaat langzaam warmer werd trok het land edelherten, oerossen en de moderne mens aan.

Doggerlandvondsten
Doggerland bestaat niet meer, maar sporen ervan zijn nog altijd te vinden op de stranden van de Noordzee. Het gebeurt regelmatig dat wandelaars, liefhebbers en onderzoekers daar iets bijzonders vinden: wonderbaarlijke schatten zoals een kies van een mammoet of een vuistbijl uit de prehistorie. Ook bij opgespoten zandvlaktes en in vissersnetten worden primitieve gereedschappen en vreemde botten boven water gehaald. Een aantal van deze vondsten zijn samen te zien in deze tentoonstelling.

De eerste Neanderthaler
De spectaculairste Noordzeevondst is ongetwijfeld het schedelfragment van een Neanderthaler, die 50.000 jaar geleden in Doggerland leefde, de eerste (en tot dusver enige) van Nederland! Doggerland bracht verder een schat aan prehistorische werktuigen van vuursteen, gewei en bot samen, waaronder pijlpunten, spitsen, schaven en imposante vuistbijlen – de Zwitserse zakmessen van Neanderthalers.

Dieren van Doggerland
Veel ijstijddieren zijn uitgestorven en van hen zijn alleen botten en kiezen overgebleven. Er zijn botten en modellen te zien van een oeros, steppenwisent, holenbeer, grottenhyena, reuzenhert, wolharige neushoorn en wolharige mammoet. De dieren uit de warmere periodes verschillen niet veel van de dieren die we ook nu nog kennen zoals elanden, wilde zwijnen en edelherten. Samen geven ze een goed beeld van een land dat voor altijd verdwenen is in de diepte van de Noordzee.

Neanderthalerpad
In de voorjaarsvakantie is er ook van alles te doen. Kinderen kunnen over het ‘Neanderthalerpad’ lopen en ontdekken of hun gezelschap even zwaar is als een mammoet. Bij het Vertelpunt vertellen medewerkers meer over de dieren van Doggerland.

In de voorjaarsvakantie is er in Fryslân altijd de actie Help pake en beppe de vakantie door: van 22 tot en met 25 februari krijgen kinderen gratis entree op vertoon van pake, beppe of andere volwassene. Tijdens de voorjaarsvakantie, 19 februari t/m 6 maart, is het museum alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur, dus ook op de maandagen.