Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Oorlogsschriften van Het Fries Verzetsmuseum nu online

De dagboeken geven een inkijkje in het leven van een jongere in oorlogstijd.

Oorlogsschriften

Op 15 april, de Friese Bevrijdingsdag, lanceert het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden de vernieuwde website Oorlogsschriften. De Oorlogsschriften zijn tien dagboeken van de tiener To Hofstra uit Sneek, geschreven tussen mei 1940 tot maart 1946.

De dagboeken bevatten een schat aan informatie over de ontwikkeling van de oorlog in Friesland en in heel Nederland. Met Oorlogsschriften hoopt het Fries Verzetsmuseum meer mensen te laten kennisnemen van de persoonlijke beleving van een jongere in oorlogstijd. De Oorlogsschriften zijn te bekijken via de internetbrowser en als webapp op tablet of smartphone.

Dagboeken van To Hofstra
To Hofstra (1924-2011) is zestien jaar en woont in Sneek als ze in mei 1940 begint met het schrijven over de veranderende wereld om haar heen. De Tweede Wereldoorlog is net uitgebroken en haar opleiding aan de huishoudschool wordt erdoor stopgezet. To zorgt, om de verplichte arbeidsdienst voor meisjes te omzeilen, als huishoudelijke hulp voor haar dove oma en volgt een opleiding tot kleermaker. Ondertussen schrijft ze zes jaar lang bijna dagelijks in haar dagboek. Ze verzamelt krantenartikelen, pamfletten, munten, bonnen en postzegels om haar teksten te illustreren. Na de oorlog gebruikt To haar eigen schriften bij de lessen die zij geeft als onderwijzeres in het jeugdwerk. Begin 2000 draagt To, dan 75 jaar, de schriften over aan het Fries Verzetsmuseum. Sindsdien heeft het Fries Verzetsmuseum de schriften toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. Vanwege het kwetsbare materiaal werden de oorlogsschriften gedigitaliseerd.

Bevrijdingsactiviteiten Fries Verzetsmuseum
De lancering van de nieuwe oorlogsschriften.nl markeert ook de aftrap van een reeks activiteiten die het Fries Verzetsmuseum organiseert in het kader van de landelijke bevrijdingsdagactiviteiten. Hoewel het museum nog gesloten is, is het wel mogelijk om virtueel het Fries Verzetsmuseum te bezoeken, via virtueletour.friesverzetsmuseum.nl.

Cultuur
  • Fries Verzetsmuseum
  • Fries Verzetsmuseum