Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Het Fries volkslied in Groningen en de Groningse vlag in Leeuwarden

Na een inzamelingsactie van de studentenvereniging Bernlef, waarbij meer dan 1400 euro werd opgehaald voor de voedselbank in Groningen, speelt stadsbeiaardier Auke de Jong op speciaal verzoek het Fries volkslied op het carillon van de Martinitoren.

volkslied

Het lijkt vandaag wel heel even de omgekeerde wereld. Na een inzamelingsactie van de studentenvereniging Bernlef, waarbij meer dan 1400 euro werd opgehaald voor de voedselbank in Groningen, speelt stadsbeiaardier Auke de Jong op speciaal verzoek het Fries volkslied op het carillon van de Martinitoren. Als tegenactie wordt op diezelfde dag de Groningse vlag op de Oldehove in Leeuwarden geprojecteerd.

Er ontstond nogal wat ophef in Groningen toen het nieuws naar buiten kwam dat het Fries volkslied te horen zou zijn in op h├ęt icoon van Stad: de Martinitoren. De een kon er wel om lachen, de ander vond het belachelijk. Maar hoe je het ook wend of keert, de studenten van Bernlef hebben een prachtig bedrag opgehaald voor de voedselbank van Groningen en hebben hun verzoek aan beiaardier Auke de Boer eerlijk verdiend.

TikTok-sensatie TikTok Tammo (echte naam Johannes Peetsma) haakte als Groninger influencer snel in op het nieuws. Hij besloot als ludieke tegenactie geld in te zamelen voor de voedselbank in Leeuwarden en daar de Groningse vlag op de Oldehove te laten projecteren. Dit zal in de loop van dinsdag gebeuren, hoe laat is onbekend. Wegens corona mag er geen publiek bij zijn, dus de tijd blijft geheim. Hij overtrof Bernlef zelfs en haalde al 2465 euro op voor de voedselbank in Leeuwarden. De omgekeerde wereld, met een prachtig resultaat voor beide goede doelen!

Het Fries Volkslied zal op dinsdag 22 december om 12.40 gespeeld worden op het carillon van de Martinitoren.

Cultuur
  • venemama/iStock