Lifestylemagazine over Noord-Nederland

15/2: Cursus Flora en Fauna – Vlinders bij Mar en Klif

Bezoekerscentrum Mar en Klif en natuurkenner Ep van Hijum organiseren een interessante cursus over de flora en fauna van het Nationaal Landschap. De cursus vindt plaats op donderdag 15 februari a.s. in Bezoekerscentrum Mar en Klif.

Tekst: Mar en Klif | Beeld: Ep van Hijum

Bezoekerscentrum Mar en Klif en natuurkenner Ep van Hijum organiseren een interessante cursus over de flora en fauna van het Nationaal Landschap. De cursus is geschikt voor zowel kenner als leek en geïnteresseerden kunnen kiezen om één avond of alle avonden te volgen. De cursus vindt plaats op donderdag 15 februari a.s. in Bezoekerscentrum Mar en Klif en de kosten zijn € 5,= per persoon per avond inclusief koffie/thee. 

Tijdens de cursusavonden komen veel soorten uit het planten- en dierenrijk aan bod. Op donderdagavond 15 februari ligt de focus met name op vlinders: soorten en families, achtergrondinformatie, overwinteraars, eerste voorjaarsvlinders, dag- en nachtvlinders, waardplanten en biotopen zijn een aantal onderwerpen die behandeld zullen gaan worden. 

Cursisten worden op een lichtvoetige manier meegenomen door de natuur. Kennis vergaren is belangrijk maar dat is zeker niet het enige. Veel belangrijker is de verwondering over alles wat groeit en leeft.  Verwondering en kennis zijn de basiselementen voor bewustwording en bescherming van de natuur. Eigen inbreng is welkom en waardevol, want met elkaar bepalen wij wat er de volgende cursusavond aan bod moet komen. Ook is er tijdens elke cursusavond alle gelegenheid om vragen te stellen en om meegebrachte foto’s uit de natuur te determineren.

Lijkt het u leuk om op een laagdrempelige manier kennis op te doen over de natuur? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze cursus. Opgave is gewenst en kan via www.marenklif.nl Inloop is vanaf 19:30 uur, de cursus start om 20.00 uur en duurt tot omstreeks 22.00 uur. De overige cursusdata zijn: 15 maart, thema: Libellen en andere dieren en 19 april, thema: Dieren in de lente. Indien gewenst kunnen er excursies worden georganiseerd om de opgedane kennis in praktijk te brengen en uit te bouwen.

Aanmelden kan via de website marenklif.nl/