Lifestylemagazine over Noord-Nederland

22/3: Dwingelderveld-lezing over weidevogels

De Dwingelderveld-lezing van donderdag 22 maart, die wordt gegeven in bezoekerscentrum Dwingelderveld, wordt gedomineerd door weidevogels op het Nederlandse platteland.

Tekst: Natuurmonumenten | Foto: Natuurmonumenten Teun Veldman

De Dwingelderveld-lezing van donderdag 22 maart, die wordt gegeven in bezoekerscentrum Dwingelderveld, wordt gedomineerd door weidevogels op het Nederlandse platteland. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de grutto? In Nederland niet zo goed, maar in de ons omringende landen? Gastspreker drs. Jos Hooijmeijer, weidevogelonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, is betrokken bij onderzoek naar grutto, kemphaan en goudplevier, en weet daar boeiend over te vertellen.

Tijdens de Dwingelderveld-lezing vertelt Jos Hooijmeijer wat het langlopende onderzoek precies inhoudt, en geeft hij een actuele staqnd van zaken. Verder geeft hij antwoord op vragen zoals wat er zou moeten veranderen om de achteruitgang van het aantal weidevogels te vertragen of zelfs te doen stoppen. “Het overgrote deel van ons polderlandschap is ongeschikt geworden voor opgroeiende kuikens: er wordt te vroeg gemaaid, gras dat wel blijft staan is vaak ongeschikt en er zijn niet genoeg insecten,’ zegt Hooijmeijer. “Vooral de kuikens die later in het voorjaar geboren worden, zijn daardoor ondervoed. En van de vogels die uiteindelijk wel zijn uitgevlogen mag je je afvragen of die sterk genoeg zijn om naar West-Afrika te vliegen om te overwinteren.”

De gastspreker zal verder tijdens de lezing veel vertellen over trekvogelonderzoek met zenders.

Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de Benderse 22 is tijdens de Dwingelderveld-lezingen geopend vanaf 19.15 uur. De lezing begint om 19.30 uur, en duurt, inclusief een korte pauze, tot ongeveer21.30 uur. Toegang voor leden: € 4,00, niet-leden € 7,50. Aanmelden voor deze lezing is nodig via de website natuurmonumenten.nl