Lifestylemagazine over Noord-Nederland

April: Bewonerscursus Nationaal Park De Alde Feanen

In de Bewonerscursus Nationaal Park De Alde Feanen leer je over het laagveenmoeras De Alde Feanen in het hart van Fryslân.

Tekst en foto: IVN

De Alde Feanen, een prachtig laagveenmoeras in het hart van Fryslân. Een afwisselend landschap met meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. En bovendien een Nationaal Park. Maar waarom is het eigenlijk een Nationaal Park? Hoe is het landschap ontstaan? Wat groeit er, bloeit er en leeft er? En hoe houden we dat in stand? Benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Meld je dan aan voor de Bewonerscursus Nationaal Park De Alde Feanen. Deze cursus organiseren we speciaal voor mensen die vlakbij het gebied wonen.

Praktische informatie

  • De cursus bestaat uit twee informatie avonden (4 en 11 april, beide van 20.00 tot 22.00 uur) en een vaarexcursie (21 april, van 9.00 tot 12.00 uur).
  • Kosten zijn € 25 per deelnemer, ter plekke te voldoen.
  • De cursus vindt plaats in Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen, Koaidyk 8a, 9264 TP Earnewald.

Meer weten of direct aanmelden? 

Heb je vragen of wil je je direct aanmelden? Neem dan contact op met Monique Winters van IVN via m.winters@ivn.nl of 058 - 2890463. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang. Meer informatie over het Nationaal Park: www.np-aldefeanen.nl.