Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Vanaf 17 juni: Tentoonstelling Iran - Bakermat van de beschaving

n de grote archeologische tentoonstelling Iran – Bakermat van de beschaving staan bezoekers vanaf 17 juni oog in oog met circa 200 unieke vondsten uit Iran.

Tekst: Drents Museum | Beeld: Overwinningsreliëf van koning Darius I, ca. 520 v. Chr., Bisotun. / foto: Hans Avontuur

Het is alsof je rondstruint in een sprookjesachtige bazaar in Isfahan en stuit op allerlei exclusieve koopwaar. In de grote archeologische tentoonstelling Iran – Bakermat van de beschaving staan bezoekers vanaf 17 juni oog in oog met circa 200 unieke vondsten uit Iran. Aan de hand van kleitabletten met spijkerschrift, gouden drinkbekers en sieraden, bronzen wapens en prachtig beschilderd aardewerk volg je het spoor van de geschiedenis van een van de oudste en meest bijzondere culturen ter wereld.

Reis door de Iraanse cultuurgeschiedenis

Iran – Bakermat van de beschaving neemt je mee op reis door de Iraanse cultuurgeschiedenis, een duizelingwekkende periode van 7000 v. Chr. tot 1700 na Chr. Vanaf het allereerste begin - de periode waarin landbouw en veeteelt opkwamen - tot aan de beschaving van de Elamieten, het Perzische Rijk en de islamitische periode. Uit al die uiteenlopende periodes toont het Drents Museum topstukken afkomstig van verschillende vindplaatsen uit Iran en in bruikleen gegeven door het National Museum of Iran in Teheran. Lang zijn deze schatten voor de westerse wereld verborgen gebleven. Een groot deel is nooit eerder in Nederland getoond en zelfs nog nooit eerder buiten Iran te zien geweest.

Perzische Rijk

De objecten in de tentoonstelling illustreren stuk voor stuk de hoogontwikkelde cultuur, het raffinement en de rijkdom van de verschillende opeenvolgende Iraanse koninkrijken. Het machtige Perzische Rijk (559-330 v. Chr.), groter dan het Romeinse Rijk ooit is geweest, krijgt een prominente plek in de expositie. Symbool hiervoor staat het enorme overwinningsreliëf dat koning Darius I rond circa 520 v. Christus liet aanbrengen op een 100 meter hoge rots in Bisotun, vlak langs de oeroude karavaanroute van Babylon naar Centraal-Azië. Met de inscripties in drie talen (Elamitisch, oud-Perzisch en Babylonisch) is het een magische vastlegging van de stichting van het nieuwe Perzische Rijk. In de tentoonstelling is dit reliëf van 15 x 6 meter 1:1 nagemaakt. 

Ook leuk: elke donderdag en zondag wordt er door de museumdocenten een gratis Iran-lezing gehouden. Kijk voor meer informatie op drentsmuseum.nl/nl/activiteiten/gratis-lezing-iran

De tentoonstelling Iran - Bakermat  van de beschaving past in de traditie van grote internationale archeologische tentoonstellingen waarmee het Drents Museum zich profileert. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde publicatie, een uitgave van WBOOKS, die voor € 24,95 verkrijgbaar is in de Museumshop.

drentsmuseum.nl