Lifestylemagazine over Noord-Nederland

17/6: Te voet door otterleefgebied op het Wikelslân

It Fryske Gea organiseert op 17 juni een prachtige wandeling door de natuur onder leiding van excursieleidster Janneke Slump. Met aandacht voor de otter die sinds enkele jaren in Nationaal Park de Alde Feanen leeft gaan we op pad.

Tekst: It Fryske Gea | Foto: Wandeling door otterleefgebied / It Fryske Gea

It Fryske Gea organiseert op zondag 17 juni van 14.00 tot 16.00 uur een prachtige wandeling door de natuur onder leiding van excursieleidster Janneke Slump. Met aandacht voor de otter die sinds enkele jaren in Nationaal Park de Alde Feanen leeft gaan we op pad.

Ben jij nieuwsgierig naar dat geheimzinnige diertje dat er zo aaibaar uitziet, maar supergoed is in verstoppertje? We hebben het over niemand minder dan de otter! Hij leeft vlakbij Earnewâld in één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa. Dit gebied is gelegen in de driehoek van Drachten, Leeuwarden en Heerenveen.

Helaas kon de otter niet op eigen kracht naar dit gebied komen, daarom zijn ze in 2011 en 2012 uitgezet. Naar schatting leven hier nu 2 tot 3 paartjes. Het gebied bestaat grotendeels uit open water, daarentegen is It Wikelslân een hoogveenbos met moeras. Door de variatie van het bos, de rietvelden en het open water is het gebied erg aantrekkelijk voor veel verschillende planten en dieren. Tijdens deze wandelexcursie richten we ons vooral op de otter. Waarom leeft hij in dit gebied? Hoe weten wij dat er otters leven en hoeveel? Gids Janneke geeft antwoord!

Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via itfryskegea.nl/eropuit of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).