22 juli: Excursie Veenbrug Smilde

Op zondagmiddag 22 juli om 13.30 uur organiseert Het Drentse Landschap een wandelexcursie naar de prehistorische veenbrug in Smilde.
@media (max-width: 679px){#fig-61a3ec95dd54b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a3ec95dd54b img{#fig-61a3ec95dd54b img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-61a3ec95dd54b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a3ec95dd54b img{#fig-61a3ec95dd54b img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61a3ec95dd54b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a3ec95dd54b img{#fig-61a3ec95dd54b img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61a3ec95dd54b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a3ec95dd54b img{#fig-61a3ec95dd54b img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}

Tekst en foto: Het Drentse Landschap

Op zondagmiddag 22 juli om 13.30 uur organiseert Het Drentse Landschap een wandelexcursie naar de prehistorische veenbrug in Smilde. De excursie start op de parkeerplaats van de tennisbaan ’t Kyllot aan de Suermondsweg 19a te Smilde (weg Smilde-Hooghalen). Honden mogen helaas niet mee.

Een aantal jaar geleden kwam de reconstructie gereed van de prehistorische veenbrug. Deze houten constructie uit 220 v Chr. vormde tussen de hoger gelegen zandkoppen een overbrugging over het westelijke randveen, in de voormalige uitgestrekte Smildeger Veenen. Een paar honderd meter verderop is rond 1925 bij de vervening een 2e veenbrug aangetroffen die deel uitmaakte van dezelfde verbinding. De beide veenbruggen hadden een lengte van respectievelijk 280 en 170m. Door overgroeiend veen zijn de bruggen ruim 2200 jaar geconserveerd gebleven. In 1983 is het restant van de veenbrug onderzocht. De verlengde reconstructie is over de oude restanten gelegd.

Onder deskundige leiding wordt tijdens een fraaie wandeling door veld, bos en over de heide uitleg gegeven over de vorming van het landschap gedurende de ijstijden, de vervening en ontginning. Uitgebreide uitleg krijgt u bij de veenbrug over de archeologische aspecten, het onderzoek en de reconstructie. De duidelijk herkenbare ligging in het hier onverwacht glooiende landschap is opmerkelijk. De wandeling voert verder nog langs een pingoruïne, veenputten en over de bodem van een meerstal.

Laatste nieuws