Lifestylemagazine over Noord-Nederland

16 oktober t/m 3 maart: Wapenoffers uit de Bronstijd

Vanaf 16 oktober 2018 presenteert het Drents Museum een bijzonder zwaard dat ongeveer 3600 jaar oud is.

Tekst: Drents Museum | Foto: J.R. Beuker

Vanaf 16 oktober 2018 presenteert het Drents Museum een bijzonder zwaard dat ongeveer 3600 jaar oud is. Het zwaard uit Echten vertoont enkele opmerkelijke knikken die vermoedelijk bewust zijn aangebracht. Het is het eerste verbogen zwaard dat in Drenthe is aangetroffen. In heel Nederland is slechts een aantal vergelijkbare vondsten bekend. Tot en met 3 maart 2019 is het topstuk onder de titel WapenoffersuitdeBronstijd met een aantal andere recente aanwinsten van wapens te zien.

Geknikt blad

Hoogstwaarschijnlijk is het destijds een bewuste keuze geweest om het zwaard ritueel onklaar te maken, voordat het geofferd zou worden. Na deze handeling werd het zwaard door de toenmalige bezitter achtergelaten in het beekdal, als offer voor hogere machten. Of daar ook anderen bij aanwezig waren, is onbekend. Mogelijk markeerde deze handeling het afleggen van de krijgerstatus, waarbij de eigenaar een andere levensfase ingaat.Replica zwaard

Het handvat van het Echtensezwaardisniet bewaard gebleven, de vermoedelijk bijbehorende gevestknopgelukkigwel. Om de bezoeker een indruk van de originele staat van het wapen te geven, heeft het Drents Museum de Noorse archeoloog Ørjan Engedalgevraagdeenreplica van het zwaard uit Echten te maken. Engedalheeftalmeerdere replica’s van Bronstijdzwaardenopzijnnaam staan. Voor deze replica is gekozen voor een houten heft, maar het originele heft zou ook van een ander organisch materiaal geweest kunnen zijn, zoals been. Het wapen van de krijger van Echten heeft ongetwijfeld veel indruk op zijn tijdgenoten gemaakt.Wapens uit alle windstreken

Behalve het zwaard uit Echten zijn in de kleine expositie ook twee andere recente aanwinsten van wapens uit de Bronstijd te zien, gevonden in Drouwen en Donderen. Het ene wapen is een 60 cm lang zwaard dat al in 1941 is ontdekt, maar sindsdien altijd in particulier bezit is geweest. Het is in Scandinavië vervaardigd. Het andere wapen is een 17 cm lange dolk, die is gemaakt in BretagneofZuid-Engeland. Deze wapens zijn in Drenthe terechtgekomen, omdat het gebied in contact stond met andere delen van Europa.