Lifestylemagazine over Noord-Nederland

8 november: lezing over de wolf in Nederland

Wie alles over de wolf in Nederland wilt weten moet op donderdag 8 november naar bezoekerscentrum Dwingelderveld komen.

Tekst en foto: Natuurmonumenten

Krijgt de wolf vaste voet in Nederland? Zijn er in ons drukke land wel voldoende rustige plekken voor een wolvenpaar om jongen groot te brengen? Is er voldoende voedsel? Hoe voorkomen we dat ze zich vooral richten op schapen en ander vee? Moeten we zelf ook bang zijn voor de wolf? Wie dat wil weten moet op donderdag 8 november echt naar bezoekerscentrum Dwingelderveld komen.

Is er plaats voor de wolf?

Sommige mensen vragen zich af of er plaats is voor de wolf in Nederland, vooral na het zoveelste bericht over wolven die op verkenning uit Duitsland de grens oversteken en in Drenthe en op de Veluwe worden gezien. Tijdens de Dwingelderveld-lezing, die op 8 november wordt gehouden, laat wolvendeskundige Aaldrik Pot zijn licht daarover schijnen. Ook geeft hij veel achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over de ecologie van de wolf, zijn verspreiding en terugkeer in Europa en de diverse mythes en legendes rondom dit fascinerende roofdier.Aaldrik Pot heeft diverse ‘wolvenexpedities’ in Europa ondernomen. De eerste in de jaren negentig in het oosten van Polen waar hij vooral ook geboeid raakte door de zeggingskracht van diersporen. Later zocht hij onder meer op de Luneburgerheide, in de Lausitz en in Scandinavië naar sporen van wolven. Daarbij bleek dat het nog behoorlijk lastig is om een wolf te zien te krijgen.

Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de Benderse 22 is tijdens de Dwingelderveld-lezingen geopend vanaf 19.15 uur. De lezing begint om 19.30 uur, en duurt, inclusief een korte pauze, tot ongeveer 21.30 uur. Toegang voor leden: € 4,00, niet-leden € 7,50. Aanmelden voor deze lezing is nodig via de website van Natuurmonumenten.