Lifestylemagazine over Noord-Nederland

26 november: presentatie Dichten met Oma

Ouderen dragen een leven lang aan verhalen bij zich.

Tekst: VRIJDAG | Foto: Bob de Vries

Ouderen dragen een leven lang aan verhalen bij zich. Om deze verhalen te bewaren ging stadsdichter Lilian Zielstra het afgelopen anderhalf jaar in gesprek met bewoners van diverse zorgcentra in Groningen. Samen met collega-dichters en muzikanten maakte ze ter plekke gedichten en liederen die verwerkt zijn in de bundel Dichten met Oma.

Het eerste exemplaar van de bundel wordt op maandag 26 november tussen 14.00 en 15.30 uur gepresenteerd in de Concertzaal van VRIJDAG aan de Sint Jansstraat 7 in Groningen. Tijdens de presentatie worden gedichten en liederen voorgedragen van kunstenaars die aan het project hebben meegewerkt. De bundel is de bekroning op het project.

Pronkjewail fonds

Het project Dichten met Oma kreeg vorm na een subsidie vanuit het Pronkjewail fonds. Dit fonds beoordeelt subsidieaanvragen voor culturele projecten in Groningen met en voor ouderen. Hierdoor werd het project onderdeel van Een Leven Lang Kunst, het programma dat actieve deelname van ouderen aan de samenleving wil bevorderen door middel van kunst en cultuur. VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, is penvoerder voor dit samenwerkingsverband.

De bundel bevat bijdragen van Rik Andreae, Esmé van den Boom, Annegreet Bos, André Degen, Laura Dijkstra, Sylvia Dragstra, Fieke Gosselaar, Cissy Gressmann, Famke Gussenhoven, Jacco Hage, Myron Hamming, Sacha Landkroon, Renée Luth, Bill Mensema, Kasper Peters, Jirke Poetijn, Rachel Raetzer, Rense Sinkgraven, Rob Rosendahl, Hanne Stegeman, Irene Wiersma en Lilian Zielstra. De gedichten zijn geïllustreerd met foto’s van de deelnemers door David Vroom.

Lilian Zielstra

Lilian Zielstra (Nieuwe Pekela, 1991) is de achtste stadsdichter van Groningen. Zielstra studeerde Nederlands in Groningen, waar ze vorig jaar haar Master behaalde. Ze won tweemaal de Groningse voorronde van de landelijke schrijfwedstrijd voor jongeren Write Now!, was in 2013-2014 huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, is docent Korte verhalen schrijven aan de Usva en werkte voor diverse literaire organisaties in de stad. De stadsdichter schrijft 6 stadsgedichten per jaar, schrijft gedichten bij de zogenoemde “eenzame uitvaarten” en kan daarnaast bij tal van gelegenheden worden uitgenodigd een toepasselijk gedicht te schrijven.