Lifestylemagazine over Noord-Nederland

10 januari: archeologielezing

Op donderdag 10 januari 2019 verzorgt Dr. Egge Knol een openbare archeologielezing in Museum Wierdenland in Ezinge. 

Tekst: Erfgoedpartners | Foto: Paul Meek

Op donderdag 10 januari 2019 verzorgt Dr. Egge Knol, conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum een openbare archeologielezing in Museum Wierdenland in Ezinge. Zijn lezing gaat over het ontstaan van Middag Humsterland. Dr. Knol publiceert regelmatig over de Noord-Nederlandse archeologie en Groninger cultuurgeschiedenis.

Langs de zuidkant van de Waddenzee lag eeuwenlang een onbedijkt kwelderland dat vanaf 600 voor Christus door de mens in gebruik is genomen. Door te wonen op wierden, kunstmatig opgeworpen heuvels, was het mogelijk te wonen en te werken in een gebied dat af en toe door de zee werd overstroomd. Het land was uitstekend geschikt voor veeteelt, terwijl ook akkerbouw op de hoogste delen succesvol was. Opgravingen in de wierden hebben ons prachtige voorwerpen opgeleverd, en ons veel geleerd over hoe men leefde. Maar de wisselwerking tussen mens en natuur resulteerde in allerlei ingrijpende veranderingen in het land. Ooit waren Middag en Humsterland twee grote eilanden. Uiteindelijk werd de zee door bedijkingen buiten het land gehouden. Of dat op lange termijn een zegen was, is nog de vraag.

Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie wordt harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen, die wordt georganiseerd in samenwerking met Museum Wierdenland. De lezing begint om 20:00 uur met een inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. Deze avond is gratis toegankelijk. Aanmelden is noodzakelijk en kan viahttps://erfgoedpartners.nl/archeologielezingen/