Lifestylemagazine over Noord-Nederland

8 juni: Open Toren-dag

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) organiseert dit jaar op zaterdag 8 juni de Open Toren-dag.

Tekst en foto's: Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)

De toren open, de beiaardier achter het klavier en iedereen mag komen kijken. Dat was 20 jaar geleden al het idee van de Stichting Klokkenspel Groningen. En zo is het sindsdien op de tweede zaterdag in juni op die plaatsen in onze provincie waar zich torens met carillons bevinden. Niet alleen dat carillon is dan de aandachttrekker, maar ook de luidklokken, de torenuurwerken en – in sommige gevallen – de oude speeltrommels. En daarnaast natuurlijk het prachtige uitzicht dat het publiek vanuit de torens heeft over Stad en Ommeland.

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) ondersteunt het idee van een Open Toren-dag en daarom wordt ook dit jaar de Open Toren-dag in samenwerking met de SOGK georganiseerd. Beide stichtingen willen graag een breed publiek kennis laten maken met de interessante dingen, die in de torens zijn te zien. Ook op deze Open Toren-dag, zaterdag 8 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur, verwachten de diverse deelnemende plaatselijke stichtingen en commissies weer heel veel enthousiaste bezoekers.

De deelnemers aangesloten bij Stichting Klokkenspel Groningen zijn: Groningen Martinitoren, Appingedam toren Nicolaï-kerk, Veendam toren Grote kerk, Middelstum toren Hippolytuskerk, Heiligerlee Klokkengieterijmuseum en Winschoten toren de “Olle Witte”. De volgende torens van de Stichting Oude Groninger Kerken heten u deze dag van harte welkom: Den Andel, Eenrum (kerk is lid van de Groninger Kerkenfamilie, toren is van gemeente Het Hogeland), Hornhuizen, Saaxumhuizen, Termunten, Tolbert, Uitwierde en Zeerijp. Ook een torens in de provincie Groningen die niet behoren tot genoemde stichtingen ondersteunen het idee van de Open Toren-dag en sluiten zich bij dit initiatief aan door ook de deuren voor het publiek te openen. Dit zijn de torens in Farmsum, Finsterwolde, Loppersum, Meeden, Noordwolde en Stedum.

De Stichting Klokkenspel Groningen constateert dat de belangstelling voor de veelal eeuwenoude beiaarden en luidklokken in onze provincie flink toeneemt. Zij verwacht dat de samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken en anderen dat de Open Toren-dag 2019 daaraan opnieuw bijdraagt.