Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Open Boerderijdagen ‘Waddenland Boerenland 2018’

Weten waar je voedsel vandaan komt? Ontdek en proef het bij Waddenland Boerenland! Op zaterdag 14 juli a.s. start de eerste in een reeks van acht Open Boerderijdagen in de regio Waddenland.

Tekst: Toerisme Waddenland | Foto: Rens Kalsbeek

Weten waar je voedsel vandaan komt? Ontdek en proef het bij Waddenland Boerenland! Op zaterdag 14 juli a.s. start de eerste in een reeks van acht Open Boerderijdagen in de regio Waddenland. Twintig agrariërs en aan het boerenleven verwante ondernemers doen mee aan de Opendagen, die plaatsvinden van juli tot en met november 2018. Zij stellen hun bedrijven open voor het publiek. De aftrap is in de vorm van een fietsroute onder begeleiding van een gids langs boerenbedrijven en door landerijen. Iedereen die meer wil weten van het boerenleven is welkom om op 14 juli mee te fietsen en uiteraard aan de andere Opendagen deel te nemen.

Kalender Open Boerderij Dagen

Het samenbrengen van bezoeker en boer gebeurt aan de hand van vier ‘Kom-Bij-De-Boer-Over-De-Vloer dagen’. Tijdens de dagen is de boer zelf aanwezig op het bedrijf. Hij neemt de bezoeker mee op een rondgang door het bedrijf en vertelt meer over de bedrijfsvoering. Er zijn demonstraties met drones, je kunt meerijden op een tractor, meekijken in een HighTech melkstal en binnenkijken in een onder architectuur gebouwde aardappelschuur.

De Stel-Je-Eigen-Maaltijd-Samen routes zijn unieke samengestelde routes langs meerdere boeren, waar ingrediënten ingekocht kunnen worden voor gerechten. Er zijn vier verschillende routes samengesteld, te weten de KINDERPANNEKOEKEN-route, de BORRELPLANK- route, de SOEP-route en de HUTSPOT-route. Door zelf de ingrediënten te verzamelen weet je waar de producten vandaan komen en op welke manier deze zijn geproduceerd. De boeren zijn aanwezig om uitleg te geven over hun bedrijf. Aan het einde van iedere route is er een proeverij. Tevens wordt een recept verstrekt.

Doel project

Waddenland Boerenland Doel van de Opendagen is om de eigen inwoners en de in de regio verblijvende toeristen kennis te laten maken met de dagelijkse werkzaamheden van de boer en met de (h)eerlijke producten die rechtstreeks van het land komen. Ze maken tevens kennis met de verschillende bedrijfstypen in de regio Waddenland: van biologische en biodynamische landbouw tot grootschalige moderne landbouw w.o. precisielandbouw en kleinschalige akkerbouw en veeteelt. Meer informatie over de routes, data en tijdstippen: waddenland.groningen.nl/boerenland

Waddenland Boerenland is een initiatief van Stichting Promotie Waddenland en de werkgroep Boerenland waarin boeren en toeristische ondernemers uit de regio vertegenwoordigd zijn. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Loket Leefbaarheid.