Lifestylemagazine over Noord-Nederland

23 augustus: Nacht van de vleermuis

Op vrijdagavond 23 augustus vertoont de Borg Verhildersum een unieke film over de vleermuizen die in en bij deze borg wonen.

Tekst: Landgoed Verhildersum Leens | Foto: iStock

Op vrijdagavond 23 augustus vertoont de Borg Verhildersum een unieke film over de vleermuizen die in en bij deze borg wonen. Aansluitend verzorgt de Vleermuiswerkgroep Groningen een vleermuisexcursie over het borgterrein ter gelegenheid van de Nacht van de Vleermuis, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen.

In en bij de Borg Verhildersum komen al heel lang vleermuizen voor. De kelder van de borg wordt door meerdere soorten vleermuizen gebruikt om te overwinteren. Na de winterslaap wemelt het ’s nachts van de foeragerende vleermuizen boven de borggracht. Vrouwtjes watervleermuizen verhuizen in de zomer naar bomen op het terrein, waar ze hun jongen krijgen en grootbrengen. In de herfst vormt het terrein voor meerdere soorten vleermuizen een halte tijdens de trek naar de winterverblijven. Daarvoor zijn speciale kasten opgehangen.

De film

Het Landgoed Verhildersum is voor natuurliefhebbers zeer de moeite waard. De bezoekers van het landgoed zullen overdag echter weinig merken van de nachtdieren! Daarom zijn er uitvoerige filmopnames gemaakt op het landgoed, zodat het publiek kan kennismaken met het ‘onzichtbare’ leven van deze dieren. Aan de film is twee jaar gewerkt. Voor de opnames in het donker, zowel in de kelder als bij de bomen, zijn speciale infraroodcamera’s gebruikt, zodat de dieren niet gestoord werden. Hoofdrolspelers in de film zijn de watervleermuizen. Tussen de beelden zitten unieke opnames. Zoals van parende ruige dwergvleermuizen: een wereldwijde primeur. Hierdoor is er ook internationaal veel interesse voor de film. Maar het nachtleven op het landgoed beperkt zich niet tot vleermuizen, ook (rans)uilen en andere nachtbrakers figureren in de film. De prachtige natuuropnamen brengen het leven rond de Borg Verhildersum door de seizoenen heen in beeld.

De vleermuizen

Na zonsondergang worden de vleermuizen wakker. Als het donker wordt, vliegen ze uit, op zoek naar insecten. Met een batdetector kunnen de vleermuizen aan de hand van het unieke ultrasone geluid dat ze maken, herkend worden en kan hun soort worden bepaald. Op het borgterrein komen vijf soorten vleermuizen voor. Die zijn er niet altijd allemaal, maar meestal zijn er minstens drie verschillende soorten vleermuizen te spotten. Eerst worden de Dwergvleermuizen wakker: kleine fladderaars, die razend snel tussen de bomen heen en weer schieten om muggen en vliegen te vangen. De laatsten zijn de Watervleermuizen, want die zijn erg lichtschuw. Deze vleermuizen zoeken voedsel boven een wateroppervlak.

Excursie

Het aantal deelnemers is beperkt in verband met het aantal beschikbare begeleiders en detectoren. Deelname kan daarom uitsluitend na aanmelding vooraf, dat kan t/m donderdagmiddag 22 augustus 12.00 uur via info@verhildersum.nl. 

De film begint om 19.15 uur in de museumboerderij ten zuidoosten van de borg, gevolgd door nog een korte toelichting over vleermuizen in het algemeen. Om 20.30 uur vertrekt de excursie naar de slotgracht van de borg, de wandeling over het terrein met batdetectoren om vleermuizen te spotten duurt tot ongeveer 22.15 uur.

NB. Vleermuizen houden niet van regen. Als er heel veel regen verwacht wordt, gaat de excursie niet door.

Meer informatie: nachtvandevleermuis.nl/activiteiten/groningen en verhildersum.nl