Lifestylemagazine over Noord-Nederland

Zoete Drukte

Duizend vrachtwagens per dag, vier maanden lang: allemaal rijden ze hun vracht naar Suiker Unie in Vierverlaten.

Tekst en foto: Ankie Lok

Duizend vrachtwagens per dag, vier maanden lang: allemaal rijden ze hun vracht naar Suiker Unie in Vierverlaten. Achter dit massale vervoer schuilt een logistiek wonder. Boer, chauffeur en fabrieksmedewerker vervullen elk hun eigen taak. En dat schept een band: ‘We moeten het samen doen!’

Met een blauwe stift is de kaart van Nederland aan de muur opgedeeld in genummerde vakken. In één oogopslag zie je het hele noordelijke bietenareaal: Noord- en Oost-Groningen, grote delen van Drenthe, de Friese kust. En Texel. ‘Dat is het enige gebied dat we nog per schip doen,’ vertelt Rik Gengler. ‘Vanuit Oudeschild naar Harlingen en dan over het Van Starkenborghkanaal.’ De kaart hangt op het kantoor van de agrarische dienst van Suiker Unie in Vierverlaten. Gengler is manager van deze afdeling, de bietenaanvoer valt onder zijn verantwoordelijkheid. ‘Globaal gaat alles boven de lijn Amsterdam-Arnhem hierheen, daaronder naar onze vestiging in Dinteloord.’ 

Meer lezen over de Bietencampagne. Dit verhaal verscheen in Noorderland, 1-2019. Je bestelt dit nummer hier