10/2-21/3: Het Romantische Landschap

Noorderlicht toont in Het Romantische Landschap een bijzondere verzameling projecten van fotografen die zich op een opvallende manier verhouden tot de wereld om hen heen.

Lees ook

Tekst: Noorderlicht | Beeld: Ekaterina Sevrouk – from the series "I came as a stranger"

Noorderlicht toont in Het Romantische Landschap een bijzondere verzameling projecten van fotografen die zich op een opvallende manier verhouden tot de wereld om hen heen. De expositie neemt de huidige tentoonstelling in het Groninger Museum De Romantiek in het Noorden – van Friedrich tot Turner als inspiratiebron en gaat uit van dezelfde thematische indeling die gebruikt is bij deze bijzondere verzameling landschapsschilders.
 
Noorderlicht | Huis van de Fotografie organiseert sinds 2011 de Northern Lights Masterclass, een internationaal educatief programma voor professionele fotografen. Enkele talenten uit dit programma komen naar voren in Het Romantische Landschap, naast projecten van andere veelbelovende Europese fotografen. Ze laten allen zien welke rol het landschap speelt in religie en religieuze tradities en voor persoonlijke en maatschappelijke identiteit, maar ook hoe het landschap als subliem beeld nog steeds leidend is in de beleving van de mens.
 
Beide tentoonstellingen zijn autonoom, maar juist de thematische verbondenheid schept de mogelijkheid op een nieuwe manier om naar het land om ons heen te kijken en te zien welke invloed het heeft op onze maatschappij en identiteit.

OPENING
De expositie wordt door curator Marc Prüst geopend op vrijdag 9 februari om 17 uur, in aanwezigheid van enkele fotografen. U bent van harte uitgenodigd.

Deelnemende fotografen:
Jeroen Toirkens 
Laura Zwaneveld 
Daimon Xanthopoulos 
Fleur Olby 
Paul Gaffney 
Ekaterina Sevrouk 

Noorderlicht Fotogalerie
10 februari t/m 21 maart
woensdag t/m zondag geopend van 12 tot 18 uur
toegang gratis

noorderlicht.com

Laatste nieuws

Zie ook