Colofon

Noorderland is een uitgave van Pijper Media, www.pijpermedia.nl

Uitgever:
Pijper Media
Anton Pijper
Stettinweg 15
9723 HD Groningen
Telefoon (050) 5445800

Redactie: Lydia v.d. Berkt, Sara van Geloven, Arie Hut, Annelies Pijper
Vormgeving: Pijper Media: Jelske Banga, Popke Bolt, Mirjam Kroondijk

Redactiesecretariaat:
 
redactie@noorderland.nl
Josien Zwarteveen
Telefoon: (050) 050 5445845
Postadres: Noorderland, Postbus 5070, 9700 GB Groningen

Marketing en bladmanagement:
Rodi Nijp
info@noorderland.nl

Telefoon marketing: (050) 5445846

Advertenties: sales@noorderland.nl
Joke Joke Sihasale-Schokker
Telefoon sales: (050) 544 5833
e-mail: j.schokker@noorderland.nl

Vragen en opgave abonnementen Noorderland:
Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Site: www.aboland.nl voor abonneren of adreswijzigingen en opzeggingen.
E-mail:
klantenservice@aboland.nl
Telefoon: 0900 – 2265263 (€0,10 per minuut)

Druk: Pijper Media, Groningen