31 juli: vaarexcursie naar Schiermonnikoog

Tekst en foto: Vissermijmuseum

Stap aan boord! Het Visserijmuseum in Zoutkamp organiseert op zondag 31 juli een bijzondere excursie naar Schiermonnikoog met de historische garnalenkotter ZK 4 Albatros.


Dynamisch gebied
De Wadden zijn altijd een dynamisch gebied geweest. Eilanden en geulen verplaatsen zich in de loop der tijd, door veranderende stromingen, maar ook door vrij plotselinge gebeurtenissen als stormvloeden. Het oostelijk Waddengebied met Ameland, Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Rottumeroog is zo’n gedeelte waar zulke processen nog plaatsvinden.

Zo had Schiermonnikoog, dat eerst veel westelijker lag, ooit nauwe banden met het Friese vasteland. In de loop der tijd “verschoof” het eiland steeds verder naar het oosten. Dat leidde tot ruzies en conflicten met buurprovincie Groningen. Waar lag de grens tussen beide provincies in de Wadden? En op wiens gebied lagen wrakken of aangespoelde goederen?

Vaarexcursie
Deze excursie van het Visserijmuseum geeft een goed beeld van de bewegelijkheid van de Wadden: van het ontstaan van de Lauwerszee tot de afsluiting ervan en het ontstaan van het Lauwersmeer; van wadlopende monniken en kloosterlingen tot piraterij door eilanders en kustbewoners, van gestrande schepen tot de strijd om aangespoelde goederen.

De excursie is van 08.30 uur tot uiterlijk 18.00 uur en bestaat uit een vaartocht van Zoutkamp naar Schiermonnikoog – en vice versa –, een fietstocht over het eiland langs bezienswaardigheden en een wandeling door het dorp. Historicus Albert Buursma is de gids tijdens deze bijzondere dagtocht. Je vindt meer informatie over de tocht op de website van het Visserijmuseum. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar [email protected]. Deelname kost €65 per persoon.


Laatste nieuws