Mei t/m augustus: vaartocht over de Hunze

Tekst en foto: Noordelijk Scheepvaartmuseum

In de maanden mei, juni, juli en augustus vaart het 100 jaar oude directievaartuig PW 17 / Emma vanuit de stad Groningen over de oude rivier de Hunze naar het Zuidlaardermeer. Aan boord van het schip varen passagiers samen met een gids van Het Groninger Landschap onder andere langs de Onnerpolder en de Westerbroekstermadepolder.
De gids vertelt onderweg over de ontstaansgeschiedenis en de bijzondere flora en fauna van het vogelrijke gebied. Na een lunch aan het Zuidlaardermeer volgt een korte excursie door de Oostpolder, waarna ‘de oude dame’ terugvaart naar de opstapplek bij het Museum aan de A, de opvolger van het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Geschiedenis van De Hunze
De tocht volgt de oude rivier de Hunze. De Hunze begint in het zuiden van Drenthe en ligt aan de oostkant van de Hondsrug. Oorspronkelijk liep de Hunze helemaal door tot de Waddenzee. Vroeger stond dit beekdal in het najaar en in de winter onder water. Het was er zompig en moerassig; het waren echte weidevogelgebieden. Later nam de mens het hier over: oeverlanden werden ingepolderd en drooggelegd voor bewoning, veeteelt en akkerbouw. Dat ging helaas ten koste van planten en vogels, die hadden juist een gevarieerde en natte leefomgeving nodig. De rivier werd in de loop der tijd gereduceerd tot een steeds smaller wordend stroomdal, in de 20e eeuw werden de meanders afgesneden om de Hunze te kanaliseren.

Het Hunzedal terug in oude staat
Samen met Het Drents Landschap zet Het Groninger Landschap zich in om het Hunzedal zoveel mogelijk in haar oude staat terug te brengen, bijvoorbeeld door een ander waterbeheer te voeren: ’s winters een hoger waterpeil, ’s zomers juist een lagere stand. Planten en dieren hebben daar baat bij. Tegenwoordig is de Oostpolder weer een echt vogelparadijs voor de geoorde fuut, kleinst waterhoen, witwangstern, kemphaan, watersnip en talloze eendensoorten. Door de diversiteit en het grote voedselaanbod is het ook een aantrekkelijk broedgebied voor de zeearend. Deze imposante vogel jaagt er op vis, eenden en ganzen.

Informatie
Je kunt je via [email protected] aanmelden voor de vaartocht. Er wordt gevaren op 28 mei, 17, 22 en 25 juni, 4, 23 en 27 juli, 3 en 17 augustus. De dagtocht is van 9.30-16.30 uur en kost per persoon €65, inclusief koffie/thee en lunch.
Laatste nieuws