Tot en met 30 oktober: ‘In de ban van de Ararat’ in het Drents Museum

Lees ook

Tekst en beeld: Drents Museum

Het Drents Museum presenteert van 11 mei tot en met 30 oktober 2022 de indrukwekkende geschiedenis en cultuur van Armenië in de internationale archeologietentoonstelling In de ban van de Ararat – Schatten uit het oude Armenië. Het is een verhaal waarin de ruim 5.000 meter hoge berg Ararat – het nationale symbool van Armenië – niet kan ontbreken. Aan de hand van circa 160 kostbare archeologische voorwerpen – voor een groot deel nog nooit in Nederland  te zien geweest – neemt de tentoonstelling de bezoeker mee op reis door de fascinerende vroegste geschiedenis van Armenië. Online tickets zijn verkrijgbaar via tickets.drentsmuseum.nl
Schitterende voorwerpenVerschillende topstukken uit het History Museum of Armenia in Jerevan komen naar Assen. Gouden en zilveren sieraden en bekers, wapens, aardewerken potten en bronzen beeldjes van dieren en krijgers dompelen je onder in de rijke geschiedenis van Armenië.De objecten bestrijken een onmetelijk lange periode. Van circa een half miljoen jaar geleden – toen vroege mensen als jager-verzamelaars rondzwierven in het gebied dat nu Armenië heet – tot de komst van het christendom tijdens de regeerperiode van koning Trdat III (287-330 na Chr.). Het zwaartepunt van de expositie ligt in de Bronstijd en de periode van het koninkrijk Urartu (3400-600 v.Chr.). Uit die tijd zijn voorwerpen te zien uit rijke, door grote grafheuvels (koergans) overdekte graven en uit de versterkte nederzettingen Erebuni en Teishebani.

DiermotievenOpvallend zijn de vele afbeeldingen van dieren die op aardewerk of op metalen voorwerpen in de tentoonstelling te zien zijn. En de variatie is bovendien opmerkelijk: van geiten, gemzen, edelherten tot leeuwen, wolven, slangen en vogels en zelfs een enkele tapir. Sommige van deze dieren hebben een belangrijke rol gespeeld in de gedachtewereld van de Armeniërs. Zo symboliseert het edelhert de zon en staat de leeuw voor macht en autoriteit.

Ark van NoachIn het midden van de tentoonstelling verrijst de berg Ararat. Deze beroemde heilige berg ligt dan wel in Turkije en niet in Armenië, maar de Ararat en de kleine republiek in de Zuidelijke Kaukasus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een van de topstukken in de tentoonstelling is een reliek met een houtfragment van de Ark van Noach, die na het zakken van het water van de zondvloed op het Ararat-gebergte gestrand zou zijn. Volgens de traditionele Armeense geschiedschrijving is Hayk, stamvader van de Armeniërs, een afstammeling van Noachs zoon Jafet. Armenen zelf noemen hun land dan ook Hayastan.

Laatste nieuws

Zie ook