Tot en met 21 december: expositie ‘Hulde aan de Horizon’

Deze nieuwe expositie zet het Friese landschap in de schijnwerpers.

Afgelopen juli riep marketingorganisatie Visit Friesland mensen op om foto’s in te sturen van de Friese horizon. De ruim 1000 ingezonden beelden staan nu centraal in de nieuwe buitenexpositie Hulde aan de Horizon, te zien in Park Vijversburg te Tytsjerk.

Hulde aan de Horizon
De foto’s zijn samen één geheel en vormen daarmee de langste en meest diverse horizon van Friesland. Visit Friesland startte Hulde aan de Horizon met de oproep een ode te brengen aan het Friese landschap door de Friese horizon vast te leggen en in te zenden. Doel van dit initiatief was om het Friese landschap in de schijnwerpers te zetten. ‘Het laat zien hoe mooi Fryslân is; van noord tot zuid en van oost naar west,’ zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder die de expositie onlangs opende. ‘De Friese horizon is een echt unique selling point. Je raakt er nooit op uitgekeken.’

Informatie
De buitenexpositie is nog tot en met 21 december 2021 in Park Vijversburg te bekijken. Een kaartje kost €2,50 per persoon. KJe krijgt daarmee toegang tot het gehele park. Ga voor meer informatie naar friesland.nl/hulde of huldeaandehorizon.nl. Op de laatst genoemde website zijn de ingestuurde foto's ook digitaal te bekijken.

Bron: Visit Friesland | Beeld: Lucas Kemper

Laatste nieuws