Deze zomer: Varen door leefgebied zeearend

It Fryske Gea organiseert in de zomermaanden diverse vaarexcursies door natuurgebied Nationaal Park de Alde Feanen. Onder leiding van enthousiaste natuurgidsen wordt de natuur verkend en misschien zelfs de zeearend gespot.

Tekst: It Fryske Gea | Foto: Fonger H. de Vlas

It Fryske Gea organiseert in de zomermaanden diverse vaarexcursies door natuurgebied Nationaal Park de Alde Feanen. Onder leiding van enthousiaste natuurgidsen wordt de natuur verkend en misschien zelfs de zeearend gespot, die hier nu broedt. Leuk voor jong en oud! 

Uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie, je komt het tegen in Nationaal Park de Alde Feanen. Ga mee op vaarexcursie en leer over de vele water- en roofvogels, zoals de zeearend. Zaterdags zijn er overdag twee afvaarten en afwisselend ook op dinsdag en/of donderdag in de avond.

Wist je dat de Alde Feanen grotendeels via water te bereiken is? Een echt vaargebied dus. Des te meer reden om aan boord te stappen van excursieboot ‘De Blaustirns’. Varend op zonne-energie geniet je in alle stilte van de natuur. Vergeet niet een verrekijker mee te nemen, vanaf het open bovendek is het uitzicht prachtig.

Tijdens deze vaarexcursie komen we ook langs de zwaluwhaven. Dit bijzondere monument verbeeldt het verhaal van enkele omgekomen jonge vliegeniers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze vochten voor onze vrijheid en vlogen op 4 en 5 september 1942 naar Bremen om daar vliegtuigfabrieken te bombarderen. Vanuit Engeland vertrokken er 251 vliegtuigen, maar niet iedereen maakte de overtocht terug naar huis. De vliegtuigen worden in het ontwerp weergegeven door 251 nestgaten in een half ronde, stenen wand waarin zwaluwen kunnen broeden. Van deze nestgaten blijven er 12 dicht, die symbool staan voor het aantal niet teruggekeerde vliegtuigen.

Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via itfryskegea.nl/eropuit of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea € 5,- (t/m 12 jaar € 3) en niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5,-).

Laatste nieuws