14 september: busexcursie langs Ploegkerken

Op vrijdag 14 september organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) een begeleide busexcursie langs een aantal ‘Ploegkerken’ in het Reitdiepgebied.

Tekst en foto: Stichting Oude Groninger Kerken

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Kunstkring De Ploeg werd opgericht. Op vrijdag 14 september organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) daarom een begeleide busexcursie langs een aantal ‘Ploegkerken’ in het Reitdiepgebied. Onderdeel van deze excursie vormt de overhandiging van een werk van Johan Dijkstra aan de directeur van de SOGK Peter Breukink.

Deze excursie langs kerken vormde de aanleiding voor een donateur van de stichting om het in haar bezit zijnde schilderij van Johan Dijkstra aan de stichting te schenken. Het schilderij heeft zij enige tijd geleden gekocht, maar vond het nu een gepast moment om het schilderij aan onze stichting over te dragen in de hoop dat meer mensen ervan kunnen genieten. Er is inmiddels contact met het Groninger Museum over het in bruikleen geven van dit bijzonder werk.

De excursie is met een kleine bus, daarom is tijdig aanmelden verstandig want er kan maar een beperkt aantal mensen mee. De bus vertrekt om 12.00 uur van het Hoofdstation in Groningen, we zullen hier om circa 17.00-17.30 uur weer terug zijn. Een lunch maakt geen deel uit van de excursie, dus neem zelf wat eten mee voor onderweg.

Informatie
Kosten: donateurs €16, niet-donateurs €20.
Opgave: aanmelden per mail o.v.v. Busexcursie De Ploeg 14 september 2018 of telefonisch 050-3123569

 

Laatste nieuws