8 december: wandeling naar de Punt van Reide

Het Groninger Landschap organiseert op zondag 8 december een wandeling naar de Punt van Reide.

Lees ook

Tekst en foto: Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap organiseert op zondag 8 december een wandeling naar de Punt van Reide. Gidsen van Het Groninger Landschap nemen je mee voor een wandeling over de Punt van Reide. Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek.

De Punt van Reide is een hoge kwelder waar vroeger bewoning mogelijk was. Onderweg naar de Punt van Reide loop je langs of door de polder Breebaart. In deze polder is een slenk gegraven, die in verbinding staat met de Dollard. Hierdoor is het mogelijk om de getijbeweging in de Dollard in beperkte mate door te laten werken in de polder. Hierdoor ontstaat een zgn. brakwatergetijdengebied, aantrekkelijk voor diverse vissoorten die op hun beurt weer een lekkernij vormen voor veel overwinterende vogels.

Je kan tijdens de wandeling genieten van schitterende vergezichten over de Dollard. De wandeling begint om 14:00 uur bij Bezoekers Dollard en eindigt om 16:30 uur. De deelname is gratis. Ga voor meer informatie en voor opgave naar de website van Het Groninger Landschap.

Laatste nieuws

Zie ook